powrót
Stanowisko
Sprzedawca-kasjer / sprzedawczyni-kasjerka w MOCAK Bookstore
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
średnie
Czas trwania oferty

11.10 21.10

Słowa kluczowe
  • Literatura
Opis stanowiska

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) bezpośrednia obsługa klienta (kasa) również w języku angielskim;
b) realizacja zamówień złożonych w sklepie internetowym, monitorowanie wysyłek;
c) dbanie o dobrą prezencję i estetykę miejsca;
d) obsługa dostaw nowych towarów;
e) tworzenie krótkich tekstów marketingowych dotyczących towarów sprzedawanych w księgarni;
f) reprezentowanie Muzeum na wybranych targach branżowych.

Wymagania

Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowiska:
a) wykształcenie średnie

Oferujemy

Warunki pracy na danym stanowisku:
a) Wymiar zatrudnienia: pełny etat na zastępstwo
b) Czas pracy: system równoważnego czasu pracy
c) Miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
d) Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na zastępstwo

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
1) Życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona) datę urodzenia; dane kontaktowe oraz szczegółowe:
a) Oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu,
b) Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
c) Oświadczenie o posiadanym wykształceniu,
d) Podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazanych w ust. 5. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.
5. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko sprzedawcy-kasjera w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową na adres:
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl w terminie do dnia 21 października 2021 (liczy się data wpływu do Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.

Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania na stronie Muzeum.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.