powrót
Stanowisko
Sprzątacz/Sprzątaczka
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
zawodowe
Czas trwania oferty

24.09 22.10

Słowa kluczowe
  • Obsługa techniczna
Opis stanowiska

OBOWIĄZKI
- dbałość o utrzymanie porządku w ogrodzie i pod Murem Pamięci
- prace porządkowe na terenie Muzeum i chodników przylegających do posesji
-sprzątanie powierzchni biurowej, ekspozycji, powierzchni magazynowej oraz WC
na terenie biur i ekspozycji

Wymagania

WYMAGANIA:
- wykształcenie min. podstawowe
- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
-umiejętność pracy w zespole
-dokładność, rzetelność, lojalność

Oferujemy

OFERUJEMY:
- umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
- stabilne warunki warunki pracy i płacy

Warunki aplikowania

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do dnia 22.10.2021r.
na adres kadry@1944.pl
z dopiskiem Sprzątacz/Sprzątaczka
Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty

Prosimy o zamieszczenie adnotacji" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2014 r. poz.1182,z poźn.zm."

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Powstania Warszawskiego administrator prosi o przesłanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres 1 roku od momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji.
Oświadczenie, o którym mowa może być zawarte w CV w następujący sposób:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Muzeum Powstania Warszawskiego przez okres 1 roku od momentu przesłania CV/listu motywacyjnego.”

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres 1 roku od momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji lub do momentu wycofania uprzednio wyrażonej zgody. Dane osobowe w celach archiwizacyjnych, wyłącznie w niezbędnym do tego zakresie, będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.