powrót
Stanowisko
Specjalisty/ Specjalistki ds. personalnych
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Czas trwania oferty

16.02 26.02

Słowa kluczowe
  • Kadry
  • Muzeum
Opis stanowiska

Główne obowiązki :
- prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki pracownicze, ewidencja czasu pracy)
- sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, aneksów do umów, wystawianie świadectw pracy
- stała obsługa programu kadrowo-płacowego
- weryfikacja umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenia) dla zleceniobiorców
- sporządzanie list płac, odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych
- obsługa PPK
- przygotowywanie przelewów w obszarze kadrowo-płacowym z wykorzystaniem programu kadrowo płacowego oraz bankowości elektronicznej
- rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenia
- prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS, sporządzane rozliczeń z ZUS z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych (praca w programie PŁATNIK)
- sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON
- rozliczanie delegacji pracowniczych
- administracja ZFŚS, prowadzenie spraw związanych z ZFŚS, naliczanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazywanie naliczonych odpisów oraz prawidłowe potrącanie i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa
- współpraca z aktuariuszem z zakresie wyliczenia rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno – rentowe;
- sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych
- ewidencja i rozliczanie zwolnień lekarskich
- nadzór nad lekarskimi badaniami pracowników w zakresie medycyny pracy
- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
- udzielanie wyjaśnień pracownikom w zakresie spraw kadrowo-płacowych,
-współpraca z innymi działami w zakresie rekrutacji pracowników na wakujące stanowiska, organizowanie naborów i prowadzenie dokumentacji z tym związanej
- prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników
- sporządzanie sprawozdań, zestawień i raportów wymaganych przepisami oraz wynikających z potrzeb instytucji
- monitoring stanu prawnego w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Wymagania

 Masz przynajmniej 4 letnie doświadczenie w obszarze obsługi kadrowo płacowej instytucji liczącej przynajmniej 60 pracowników.
 Znasz aktualne przepisy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz przepisów podatkowych.
 Znasz obsługę programu kadrowo płacowego (mile widziana znajomość programu ENOVA365 I programu Płatnik.
 Nie boisz się trudnych sytuacji, potrafisz ludzi jednoczyć oraz zapewnić im profesjonalne wsparcie.
 Jesteś osobą, która lubi szukać nowych rozwiązań i potrafi przekonać do swoich pomysłów.
 Nie boisz się odpowiedzialności i umiesz się uczyć na błędach.
 Rozumiesz odpowiedzialność za działania w obszarze finansowanym ze środków publicznych.

Oferujemy

• Wielu wyzwań i możliwości zdobywania nowych doświadczeń zawodowych.
• Samodzielności, możliwości kreowania rozwiązań i ścisłej współpracy z Dyrekcją w obszarze wdrażania nowych pomysłów i inicjatyw.
• Współpracy z doświadczonymi pracownikami – znawcami i miłośnikami sztuki.
• Zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
• Dofinansowania do pakietu medycznego i wypoczynku

Warunki aplikowania

Koniecznie prześlij swoje CV oraz list motywacyjny w którym wskażesz jakie są Twoje najistotniejsze oczekiwania wobec pracy i pracodawcy.
Dokumenty prosimy przesłać na adres: rekrutacja@zacheta.art.pl

Termin przesyłania aplikacji 22 lutego 2021
Rekrutacja będzie przebiegać w 3 etapach:
• Analiza nadesłanych Cv ( Do 28 lutego)
• Rozmowa kwalifikacyjna online ( 3-4 marca)
• Spotkanie rekrutacyjne kandydatów najbardziej spełniających oczekiwania z Dyrekcją Zachęty ( do 10 marca)

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.