powrót
Stanowisko
SPECJALISTKA/SPECJALISTA w DZIALE Administracji
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

02.06 15.06

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Film
  • Marketing
  • Sztuka
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

1. Obsługa organizacyjna Instytucji, prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i zarządzaniem;
2. Wsparcie asystenckie w prowadzeniu nadzór merytorycznego przez Kierownictwo nad procesem inicjatyw legislacyjnych, wsparcie w sporządzaniu projektów wewnętrznych aktów normatywnych (w tym poleceń, zarządzeń, instrukcji, regulaminów, procedur i innych dokumentów wewnętrznych).
3. Wsparcie asystenckie w tworzeniu i wdrażaniu procedur, przepisów wewnętrznych bądź dokumentacji, których wdrożenie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zaleceń organów nadzorujących i kontrolnych, postanowień zawartych umów, stosowania najlepszych praktyk biznesowych;
4. Wsparcie asystenckie w przygotowywaniu i prowadzeniu kontroli nad realizacją budżetów i harmonogramów działań CKF, w wsparcie dla kierowników działów pod kątem prowadzenia poprawności prowadzenia dokumentacji prawnej i zgodności budżetowej z wytycznymi dyrektora.
5. Wsparcie asystenckie w prowadzeniu kontroli nad realizacją Planu Zamówień Publicznych CKF.
6. Wsparcie asystenckie w prowadzeniu dokumentacji związanej z budową i wdrożeniem platformy VOD.WARSZAWA.PL

Wymagania

1. Doświadczenie na stanowisku wspierającym organizację pracy zespołów, w tym zespołu administracyjnego instytucji kultury, doświadczenie w organizacji pracy sekretariatu będzie dodatkowym atutem.
2. Doskonała znajomość programu Microsoft Excel;
3. Umiejętności samodzielnego myślenia i proponowania rozwiązań;
4. Staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w szczególności w instytucji kultury lub też w sektorze prywatnym w działach administracyjno-księgowych, audytowych lub działach organizacji przepływu pracy;
5. Doświadczenie w budżetowaniu działań administracyjnych i merytorycznych;
6. Doświadczenie w pracy metodą projektową;
7. Wykształcenie wyższe magisterskie lub w toku, preferowane kierunki – prawo, administracja, zarządzanie lub doświadczenie nabyte w stanowiskach związanych z wyżej wymienionym zakresem obowiązków;
8. Wykształcenie w kierunkach artystycznych, filmowych, kulturoznawczych, filmoznawczych, zarządzania kulturą, produkcją filmową, organizacją wydarzeń kulturalnych - będzie dodatkowym atutem;
9. Znajomość angielskiego będzie dodatkowym atutem;
10. Znajomość branży filmowej i środowiska instytucji kultury.

Oferujemy

1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;
2. Pracę w dynamicznie rozwijającej się, nowopowstałej, samorządowej instytucji kultury w Warszawie;
3. Możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach i w doskonaleniu zawodowym;
4. Fantastyczny zespół i dobrą atmosferę pracy.

Warunki aplikowania

Oferty prosimy przesłać w terminie do dnia 15.06.2021 roku mailem na adres: rekrutacja@ckf.waw.pl
Oferty powinny zawierać wydrukowane i własnoręcznie podpisane dokumenty z poniższej listy (w postaci nieedytowalnych plików pdf).
Lista dokumentów rekrutacyjnych:
1. CV wraz z listem motywacyjnym;
2. Opcjonalnie. Jeśli chcesz brać udział w naszych kolejnych rekrutacjach, dołącz podpisane własnoręcznie oświadczenie wyrażające zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych poniższej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy z siedzibą w Warszawie w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”
Informacje na temat przetwarzania danych:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy jest Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/18 (dalej Administrator lub CKF), wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Dyrektora Centrum.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.