powrót
Stanowisko
specjalistka/specjalista ds. edukacji i organizacji wydarzeń
Umowa
etat
Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

20.07 03.08

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Teatr
Opis stanowiska

Zespół Edukacji Teatru Miniatura realizuje projekty i wydarzenia edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży, rodzin, pedagogów i seniorów, których celem jest budowanie społeczności wokół teatru, rozwijanie talentów mieszkańców Gdańska, zapoznawanie i oswajanie z teatrem lalkowym, a także z wartościową literaturą dla dzieci i młodzieży oraz poruszanie tematów wychowawczych i związanych ze sztuką teatralną. W związku z rozwojem zespołu, działań edukacyjnych, a także koordynacją gdańskiego programu Edukacja do Kultury poszukujemy specjalistki lub specjalisty ds. edukacji i organizacji wydarzeń.

Zadania wykonywane na stanowisku:
1) Prowadzenie warsztatów oraz działań edukacyjnych i animacyjnych związanych z działalnością merytoryczną Teatru dla różnych grup odbiorców w jego siedzibie i poza nią.
2) Realizacja zadań określonych w programie Edukacja do Kultury.
3) Wyszukiwanie i gromadzenie materiałów dotyczących edukacji do wykorzystania przy tworzeniu programu edukacyjnego zgodnie z ogólną strategią programową Teatru oraz programu Edukacja do Kultury.
4) Współpraca ze szkołami i nauczycielami w zakresie edukacji teatralnej w Teatrze oraz w ramach programu Edukacja do Kultury, opracowywanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i szkół.
5) Organizowanie we współpracy z innymi działami Teatru wydarzeń edukacyjnych, naukowych, artystycznych i wizerunkowych oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na te wydarzenia.
6) Sporządzanie odpowiedniej dokumentacji realizowanych działań.

Wymagania

Niezbędne wymagania formalne:
1) Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: kulturoznawstwo, filologia polska, animacja kultury, pedagogika lub pokrewne.
2) Minimum dwuletnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu działań edukacyjnych dla różnych grup wiekowych.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys.
2) list motywacyjny.
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
4) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz inne dokumenty poświadczające staż pracy.
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. Wymagana treść oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Miejski Teatr Miniatura – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Oferujemy

Miejski Teatr Miniatura
al. Grunwaldzka 16, 80-236 Gdańsk
Stanowisko: specjalistka/specjalista ds. edukacji i organizacji wydarzeń
Wymiar etatu: 1,0

Warunki aplikowania

Dokumenty można złożyć: osobiście lub pocztą na adres:
Miejski Teatr Miniatura
Al. Grunwaldzka 16
80-236 Gdańsk

Z dopiskiem – „nabór – specjalistka/specjalista ds. edukacji i organizacji wydarzeń ” lub na adres e-mail:c.zboromirska-bienczak@teatrminiatura.pl

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.