powrót
Stanowisko
Specjalist(k)a ds. marketingu online i redakcji tekstów Dział Marketingu i Obsługi Publiczności
Umowa
etat
Wynagrodzenie

4300—5000 PLN brutto

Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

12.01 25.01

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Marketing
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Jeżeli:
- masz oko do szczegółów i dużą wrażliwość językową i wiesz gdzie w tym ogłoszeniu są źle postawione przecinki,
- odróżniasz partitę od partytury i sinfonię od symfonii,
- jesteś na bieżąco z Facebookiem i jego algorytmami, a performance marketing nie kojarzy Ci się tylko z występami na scenie,
- lubisz pisać krótkie formy tekstowe i potrafisz nimi zainteresować czytelników,
- CMS nie jest Ci obcy
i chciał(a)byś pracować w instytucji kultury, zapraszamy do przeczytania dalszej części ogłoszenia.

Opis stanowiska:
 planowanie i realizacja strategii działań informacyjnych i promocyjnych Sinfonii Varsovii w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube),
 realizacja kampanii reklamowych online – samodzielnie oraz współpraca z zewnętrznymi agencjami,
 redakcja i korekta tekstów dotyczących instytucji (m.in. teksty programowe, informacje prasowe),
 tworzenie i publikacja treści na stronach internetowych instytucji,
 tworzenie i wysyłka newslettera,
 przygotowanie umów i dokumentacji m.in. dot. zamówień publicznych,
 wykonywanie wszelkich dodatkowych czynności, które zapewnią poprawną realizację zadań Działu Marketingu i Obsługi Publiczności zleconych przez przełożoną.

Wymagania

Niezbędne:
 minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 umiejętność redakcji i korekty tekstów, w tym perfekcyjna znajomość ortografii, interpunkcji, gramatyki i stylistyki języka polskiego,
 wiedza z zakresu muzyki klasycznej,
 lekkie pióro, umiejętność pisania krótkich tekstów przyciągających uwagę,
 wiedza z zakresu skutecznego zarządzania mediami społecznościowymi oraz kampaniami online,
 umiejętność obsługi stron internetowych (obsługa CMS, np. WordPress),
 biegła znajomość pakietu MS Office,
 umiejętność tworzenia dokumentów i raportów,
 wysoka dbałość o szczegóły, terminowość, odpowiedzialność, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
 komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Mile widziane:
 doświadczenie w pracy w instytucji kultury.

Oferujemy

umowę o pracę, początkowo na rok z opcją przedłużenia,

dopłatę do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego,

dofinansowanie z ZFŚS,

pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole,

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
- CV
- list motywacyjny (opcjonalnie)

Prosimy o nadsyłane zgłoszeń do 25.01.2022 na adres: praca@sinfoniavarsovia.org, z dopiskiem w tytule wiadomości: Specjalist(k)a ds. marketingu online i redakcji tekstów.

Dziękujemy za nadsyłane aplikacje i informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

KLAUZULA REKRUTACYJNA
Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest Sinfonia Varsovia z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 272, 03-849. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Michał Walosiński, kontakt jest możliwy za pośrednictwem iod.sv@dpag.pl. Dane osobowe zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji, w oparciu o przesłankę dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
• żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
• ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
• żądania przeniesienia danych
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe, pozyskane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ewentualnych przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia przez osobę, której dane dotyczą lub do celów przyszłej rekrutacji przez okres maksymalnie 24 miesięcy.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.