powrót
Stanowisko
Specjalistka/a ds. Otwartej Edukacji i Rzecznictwa
Umowa
etat
Wynagrodzenie

4085—4655 PLN netto

Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

28.01 14.02

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Nowe media
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Centrum Cyfrowe troszczy się o społeczny wymiar transformacji cyfrowej. Wspólnie z ekspertkami i praktykami otwartymi na zmianę tworzy przestrzeń dla nowych idei, rozwoju umiejętności i narzędzi. Dąży do tego, aby w relacji człowieka z technologią interes społeczny był zawsze na pierwszym miejscu. Wartościami, na których opiera się działanie Centrum Cyfrowego są: współpraca, dobro wspólne, krytyczne myślenie, zrównoważony rozwój oraz przyjemność i frajda z pracy, którą wykonujemy.

W Centrum Cyfrowym lubimy doskonałą organizację pracy, stawianie jasnych i przejrzystych celów działań, rzetelną dokumentację działań, przejrzystość procedur i współpracę na partnerskich zasadach.

Jesteśmy zwinną organizacją pozarządową pracującą w kilkunastoosobowym zespole, w modelu think-and-do-tankowym. Współpracujemy z ekspertami z Polski i z zagranicy, realizujemy projekty w Polsce i we współpracy z organizacjami na całym świecie. Działamy głównie w trzech obszarach: otwartej edukacji, otwartej kultury i rzecznictwa.

Najważniejsze zadania
- ścisła współpraca z zespołem edukacyjnym i rzeczniczym (udział w spotkaniach i planowaniu działań)
- obserwacja najważniejszych trendów i wydarzeń w zakresie edukacji i innych obszarach działalności Centrum Cyfrowego w Polsce i na świecie
- przygotowywanie tekstów i opracowań
- członkostwo w koalicjach i networkach: CC OE Platforma, Open Education Network – UNESCO, udział w wydarzeniach międzynarodowych
- nawiązywanie nowych kluczowych kontaktów w kraju i za granicą,
- współorganizowanie comiesięcznych calli środowiska związanego z otwartą edukacją
- organizacja Open Education Policy Forum (w tym komunikacja, organizacja, koncepcja merytoryczna)
- wsparcie w organizacji Open Education Week
- koordynacja badania edukacyjnego C4ED (Copyright for education) “Jak nauczyciele korzystają z treści online” (pierwsza połowa 2021)

Wymagania

Poszukujemy osoby:
- zainteresowanej obszarami działalności Centrum Cyfrowego, w szczególności otwartą edukacją i działaniami rzeczniczymi w tym obszarze
- która lubi i umie pracować zespołowo
- która ma co najmniej 5-letnie doświadczenie w koordynacji, zarządzaniu projektami w tym projektami z obszaru edukacji i projektami badawczymi
- z doskonałymi umiejętnościami organizacyjnymi i komunikacyjnymi
- posługującej/ego się bardzo dobrze językiem angielskim (około połowy zadań będzie prowadzonych w tym języku)
- która/y chciałaby/by rozwijać się i zdobywać międzynarodowe doświadczenie w koordynowaniu badań i działań rzeczniczych
- umiejącej/ego pisać przystępne teksty w języku polskim i angielskim
- z umiejętnościami podstawowej komunikacji swoich działań w mediach społecznościowych (we współpracy ze specjalistką ds. komunikacji
- która jest dyspozycyjna od marca 2021 roku

Oferujemy

- pracę, która ma sens i przyczynia się do pozytywnych zmian w edukacji w Polsce i na świecie
- udział w ciekawych, międzynarodowych projektach
- współpracę z czołowymi europejskimi i światowymi organizacjami cyfrowymi i edukacyjnymi (m.in. Creative Commons, Wikimedia, Communia)
- pracę w czołowej organizacji zajmującej się transformacją cyfrową i społecznym wymiarem technologii, w zespole, który stawia na ciągły rozwój i uczenie się
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- możliwość rozwoju zawodowego w obszarze rzecznictwa, otwartej edukacji, otwartej kultury i technologii cyfrowych, oraz działania organizacji pozarządowej
- pracę częściowo zdalną, a częściowo w wygodnym biurze w centrum Warszawy przy ul. Chmielnej 20

Warunki aplikowania

Jeśli chcesz z nami pracować, prosimy o przesłanie:
- CV
- krótkiej informacji, dlaczego jesteś zainteresowana/y pracą w Centrum Cyfrowym i dlaczego jesteś dobrym/ą kandydatem/kandydatką na to stanowisko (nie więcej niż strona maszynopisu)

do niedzieli 14 lutego 💓 2021 roku włącznie, na adres: rekrutacja@centrumcyfrowe.pl.

Wybrane kandydatki i kandydatów zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne, które będą się odbywać do 26 lutego 2020 roku.

Zgodnie z polityką płac Centrum Cyfrowego proponowane wynagrodzenie miesięczne to w zależności od doświadczenia NETTO od 4 085,00 zł do 4 655,00 zł (1 etat).

Proponujemy umową o pracę na rok (z możliwością przedłużenia). Wymiar czasu pracy to 1 etat.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.