powrót
Stanowisko
Specjalista(ka) ds. projektów edukacyjnych Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży (umowa na zastępstwo z możliwością przedłużenia)
Umowa
etat
Miasto
Krzyżowa
Województwo
Dolnośląskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

08.04 30.04

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Nowe media
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Praca dla młodzieży i z młodzieżą w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej to najważniejszy projekt realizowany przez Fundację. Działalność pedagogiczna, której celem jest zbliżanie do siebie ludzi mimo dzielących ich różnic językowych czy światopoglądowych, prowadzona jest w Krzyżowej już od początku lat 90. Obecnie, w czasie ograniczenia kontaktów fizycznych, prowadzimy wiele projektów edukacyjnych online starając się, choć w podstawowym stopniu, wypełniać naszą misję.

Do zadań nowo zatrudnionej osoby należeć będzie:
• koncepcyjne oraz organizacyjne przygotowywanie, realizacja i ewaluacja programów edukacyjnych dla młodzieży, również w formie online lub hybrydowej,
• dalsze rozwijanie oferty programowej (w tym online) MDSM oraz profilu pracy z młodzieżą,
• pozyskiwanie funduszy oraz samodzielne zarządzanie projektami,
• opieka nad istniejącymi już partnerstwami szkół i programami spotkań w Krzyżowej i online,
• włączanie się w inne projekty Fundacji „Krzyżowa”.

Wymagania

Wymagane kwalifikacje:
• umiejętność pracy warsztatowej z grupą metodami edukacji pozaformalnej (przygotowanie trenerskie/pedagogiczne), preferowane będzie także doświadczenie wykorzystywania różnych narzędzi oraz aplikacji ułatwiających edukację pozaformalną online,
• doświadczenie zawodowe w pracy przy międzynarodowych projektach młodzieżowych lub pracy społecznej o zbliżonym charakterze,
• ukończone studia wyższe,
• dobra znajomość języka niemieckiego, mile widziana znajomość języka angielskiego,
• dobra znajomość przynajmniej jednej z wiodących dziedzin działalności edukacyjnej MDSM: edukacja historyczna i obywatelska (w tym kontekst wspólnej historii Polski i Niemiec), edukacja medialna, edukacja międzykulturowa.

Wymagane kompetencje:
• umiejętność współpracy w grupie,
• umiejętności komunikacyjne,
• swobodne poruszanie się po świecie internetu i mediów społecznościowych,
• dobra organizacja pracy,
• samodzielność,
• kreatywność,
• odpowiedzialność,
• odporność na duże obciążenie pracą w trakcie trwania projektów.

Oferujemy

Oferta ze strony Fundacji:
• zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu na zastępstwo (zadaniowy czas pracy),
• doświadczenie pracy w jednej największych organizacji pozarządowych w Polsce,
• szansa współtworzenia największego domu spotkań młodzieży w Polsce i rozpoznawalnej marki w Europie,
• rozwój zawodowy, w tym szkolenia w Polsce i za granicą,
• kreatywna, pozbawiona monotonii praca w dynamicznym, międzynarodowym zespole, w zabytkowym kompleksie pałacowym wśród zieleni,
• praca z międzynarodowymi grupami,
• możliwość kreowania i realizacji autorskich projektów.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny zawierający opis sytuacji zawodowych, w których kandydat/ka wykazała się wymaganymi kompetencjami.
2. Życiorys
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych dokumentach.
4. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnym naborze na podobne stanowisko pracy, prowadzonym przez Fundację „Krzyżowa” prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnym naborze prowadzonym przez Fundację „Krzyżowa” przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 3 i 4 mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach, na potrzeby rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach na to samo lub podobne stanowisko pracy, prowadzonych przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia naboru.

Termin i sposób składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać do dnia: 30.04.2021, na adres mailowy rekrutacja@krzyzowa.org.pl lub w przypadku braku takiej możliwości, dopuszcza się złożenie oferty osobiście w siedzibie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze lub przesłanie pocztą na adres: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć opisem „oferta pracy na stanowisko Specjalista(ka) ds. projektów edukacyjnych MDSM”

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język polski.
Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie lub mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.