powrót
Stanowisko
SPECJALISTA_TKA DS. EDUKACJI
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

07.10 21.10

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Fotografia
  • Muzeum
Opis stanowiska

Do zakresu obowiązków Specjalisty_tki ds. edukacji będzie należało m.in.:
• przygotowanie oferty edukacyjnej dla różnych grup odbiorców głównie dla grup zorganizowanych szkolnych i przedszkolnych,
• tworzenie sieci współpracy z nauczycielami, wychowawcami oraz innymi osobami pracującymi z dziećmi i młodzieżą,
• opracowywanie scenariuszy warsztatów muzealnych dla przedszkoli i szkół, a także zajęć i spotkań,
• rekrutacja i koordynacja pracy osób prowadzących zajęcia edukacyjne z grupami szkolnymi i przedszkolnymi oraz przewodników,
• samodzielne prowadzenie zajęć edukacyjnych, oprowadzań i warsztatów,
• przygotowywanie materiałów i pomocy edukacyjnych oraz publikacji edukacyjnych i treści druków promujących działania edukacyjne,
• realizacja działań związanych z udostępnianiem oferty muzeum dla osób z niepełnosprawności oraz prowadzenie i koordynacja wydarzeń dostosowanych do potrzeb osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi,
• przygotowywanie wniosków o dofinansowania, budżetowanie, rozliczanie, ewaluacja realizowanych programów,
• inne prace koncepcyjne, administracyjne i biurowe.

Wymagania

Wymagania podstawowe:
• wykształcenie wyższe humanistyczne,
• minimum 2-letnie doświadczenie w edukacji muzealnej,
• doświadczenie w oprowadzaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji kulturalnej dla różnych grup wiekowych,
• doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych i/lub edukacyjnych,
• dobra znajomość języka angielskiego,
• dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office oraz dokumentów Google,
• samodzielność i dobra organizacja pracy,
• wysoka kultura osobista,
• komunikatywność i zaangażowanie,
• umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

Oferujemy

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• możliwość rozwijania kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach kierunkowych i studiach podyplomowych,
• możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia unikatowego doświadczenia,
• współpracę z prężnym zespołem.

Warunki aplikowania

Procedura naboru
Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwu-etapowy:
I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań podstawowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.
II ETAP – rozmowa kwalifikacyjna.
Do III etapu zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach II etapu rekrutacji.
III ETAP – rozmowa na temat przygotowanego wcześniej zadania.
Wymagane dokumenty
Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:
1. CV oraz list motywacyjny;
2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Muzeum Fotografii w Krakowie ul. Rakowicka 22A, 31-510 Kraków.
Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Specjalisty_tki ds. edukacji w Muzeum Fotografii w Krakowie” lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mufo.krakow.pl;
Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Informacje dodatkowe:
1. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone.
2. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.