powrót
Stanowisko
specjalista
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

13.10 22.10

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Biblioteka
  • Edukacja
Opis stanowiska

 Inicjowanie i prowadzenie działalności popularyzatorskiej z pomocą różnych form, takich jak: wydawnictwa, warsztaty, lekcje, odczyty, prelekcje, badania naukowe, wydarzenia artystyczne i kulturalne itp.;
 Przyjmowanie zgłoszeń, rezerwacja, kontakt z klientem w zakresie obsługi przewodnickiej i edukacyjnej;
 Obsługa merytoryczna zwiedzających w roli przewodnika lub edukatora w salach wystawowych i w skansenach lokomotyw oraz na wystawach czasowych;
 Organizowanie zajęć i innych imprez tematycznych popularyzatorsko-edukacyjnych w pociągach muzealnych, salach muzealnych i innych przestrzeniach;
 Inicjowanie i realizacja działań zmierzających do zachowania dziedzictwa narodowego w obszarze kolejnictwa;
 Współpraca w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania biblioteki muzealnej;
 Gromadzenie wiedzy w obszarze zachowania zabytkowych eksponatów związanych z koleją i kolejnictwem, np. urządzeń technicznych, wyposażenia konduktorów, eksponatów związanych z działalnością Warsu, przedsiębiorstwa Cargo itp.;

Wymagania

• przy wyksztalceniu wyższym wymagany jest roczny staż pracy,
• przy wykształceniu średnim wymagany jest 3-letni staż pracy,
• znajomość pakietu MSOffice,

Oferujemy

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ,
 możliwość szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 rozwój osobisty i zawodowy,
 pakiet socjalny,
 przyjazną atmosferę w pracy.

Warunki aplikowania

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 22 października 2021 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu) skanem na adres mailowy: kadry@stacjamuzeum.pl lub pod adresem:
Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa, pokój nr 7
z dopiskiem na kopercie specjalista 13/2021

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.