powrót
Stanowisko
Specjalista – Zespół Biura Dyrektora
Umowa
etat
Miasto
Warszawa - siedziba Instytutu
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

08.01 21.01

Opis stanowiska

• przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej
• opracowywanie tekstów do sprawozdań i raportów rocznych Instytutu
• tworzenie i opracowywanie tekstów redakcyjnych i promocyjnych
• realizacja zadań w zakresie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym przepisami, w tym w szczególności:
a) prowadzenie rejestru postępowań z zakresu zamówień publicznych,
b)realizacja zamówień dotyczących wynajmu środków transportu, materiałów promocyjnych, tłumaczeń, usług pocztowych i kurierskich związanych z działalnością Instytutu.
• nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań
• realizacja merytoryczna i organizacyjna patronatów NID
• opracowanie i redagowanie tekstów na stronę internetową
• aktualizacja strony internetowej NID (CMS)
• współpraca przy realizacji inicjatyw promocyjnych i public relations
• ścisła współpraca z mediami, instytucjami kultury, ochrony zabytków, NGO, szkołami wyższymi itp. na podstawie strategii komunikacji NID.

Wymagania

• wykształcenie wyższe magisterskie humanistyczne, preferowana specjalność: dziennikarstwo, public relations, komunikacja społeczna, polonistyka;
• min. 2-letnie doświadczenie w pracy w dziale PR / Komunikacji / administracji w instytucjach kultury lub jednostkach samorządu terytorialnego;
• praktyczna znajomość narzędzi pakietu Office;
• znajomość problematyki ochrony zabytków oraz zasobów dziedzictwa kulturowego;
• bardzo dobry poziom komunikacji w mowie i piśmie w języku polskim;
• znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację,
• umiejętność tworzenia tekstów, tzw. „lekkie pióro";
• dobra organizacja i umiejętność planowania pracy własnej;
• twórcze myślenie, własna inicjatywa, samodzielność, zaangażowanie, motywacja do uczenia się.

Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość przepisów prawa prasowego i autorskiego,
• znajomość Prawa zamówień publicznych;
• znajomość ustawy o dostępnie do informacji publicznej.

Oferujemy

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
•CV i list motywacyjny – w tytule pliku proszę zawrzeć imię i nazwisko
•oświadczenie RODO – załącznik (do pozyskania ze strony https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4427)

Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl, podając w tytule maila „Zespół Biura Dyrektora”

Oferty dostarczone po upływie podanego powyżej terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.