powrót
Stanowisko
Specjalista w dziale wydawniczym
Umowa
etat
Wynagrodzenie

4100—4100 PLN brutto

Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

06.09 17.09

Opis stanowiska

• redakcja powierzonych wydawnictw Instytutu,
• korekta przed składem i po składzie powierzonych wydawnictw Instytutu (zlecenie korekty na zewnątrz – jeżeli zachodzi taka konieczność),
• nadzór nad realizacją powierzonych projektów wydawniczych (sporządzanie harmonogramu zleconej pracy; samodzielny skład lub jeżeli zachodzi taka konieczność - zlecenie składu i kontakt z DTP; kontakt z drukarnią; zlecenie wykonania okładki grafikowi, w przypadku, gdy nie robi jej firma składająca),
• współpraca z autorami publikacji wydawanych przez Instytut,
• opracowywanie edytorskie projektów, materiałów informacyjnych i promocyjnych Instytutu.

Wymagania

• wykształcenie: wyższe,
• znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
• znajomości etapów pracy nad książką i zasad edycji tekstu,
• znajomości podstaw składu i projektowania graficznego,
• umiejętności obsługi programów Adobe InDesign i Photoshop (mile widziane),
• umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office), skuteczna komunikacja, analityczne myślenie,
• posiadanie obywatelstwa polskiego. Korzystanie z pełni praw publicznych
• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferujemy

• stabilną i ciekawą pracę;
• regularnie wypłacane wynagrodzenie;
• dodatek stażowy;
• dodatkowe wynagrodzenie roczne;
• nagrody – w zależności od wyników pracy;
• możliwość rozwoju zawodowego;
• wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
• dofinansowanie do wypoczynku.

Warunki aplikowania

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• CV i list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dokumenty należy złożyć, bądź przesłać w wersji elektronicznej na adres d.sekretariat@ipjp2.pl do: 17.09.2021
decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do instytutu/ przesłania oferty w wersji elektronicznej.
Miejsce składania dokumentów:
Instytut Papieża Jana Pawła II
Ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1
02-972 Warszawa
z dopiskiem „Oferta pracy Specjalista w dziale wydawniczym"

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.