powrót
Stanowisko
Specjalista w Dziale Organizacyjnym
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Czas trwania oferty

13.01 12.02

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum
Opis stanowiska

Charakterystyka stanowiska
Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za sprawy związane z organizacją, administracją
i funkcjonowaniem Muzeum Historii Polski. Głównym zadaniem osoby na tym stanowisku będzie realizacja zakupów i usług mających zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Muzeum od strony administracyjnej oraz współpraca przy organizacji imprez, wystaw i innych aktywności realizowanych przez Muzeum. Stanowisko to wymaga bieżącej współpracy z pozostałymi działami Muzeum w zakresie realizacji bieżącym potrzeb, jak i z podmiotami zewnętrznymi (instytucje samorządowe, kulturalne, usługodawcy itd.). Stanowisko to wymaga dużych zdolności organizacyjnych, samodzielności, dużej kultury osobistej, łatwości w nawiązywaniu kontaktów, odpowiedzialności, pracowitości oraz dyskrecji.
Zakres obowiązków:
• realizacja zakupów zleconych przez Dyrekcję i działy Muzeum;
• planowanie i organizacja wyposażenia biura w tym miejsc pracy;
• współpraca z właścicielem budynku biurowego i właścicielem magazynów muzealnych zakresie bieżącej eksploatacji;
• koordynacja i realizacja zadań związanych z mieniem Muzeum;
• koordynacja i nadzór nad realizacją umów z usługodawcami Muzeum;
• współpraca z właściwymi instytucjami rządowymi oraz samorządowymi przy organizacji przez Muzeum wydarzeń kulturalnych (w tym uzyskiwanie zgód i decyzji administracyjnych);
• współpraca przy organizacji imprez, wystaw i innych aktywności podejmowanych przez Muzeum;
• udział w postępowaniach przetargowych oraz prowadzenie konkursów ofert zgodnie
z obowiązującymi w Muzeum procedurami;
• koordynacja i realizacja działań związanych z ubezpieczeniem;
• współpraca przy tworzeniu wewnętrznych procedur;
• współpraca w przygotowywaniu okresowych raportów, zestawień, rozliczeń finansowych;
• zastępowanie w czasie nieobecności osób pracujących w sekretariacie;
• współpraca z innymi działami Muzeum w kwestiach bieżącego zaopatrzenia;
• udział w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum.

Wymagania

Wymagania:
• wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 lata stażu pracy lub wykształcenie średnie oraz co najmniej 5 lat stażu pracy na podobnym stanowisku;
• podstawowa znajomość przepisów w zakresie stosowania prawa i procedur dotyczących działań instytucji kultury, ustawy o muzeach, prawa o ochronie danych osobowych, prawa administracyjnego i ustawy o zamówieniach publicznych;
• doświadczenie w pracy administracyjnej;
• doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu dofinansowań;
• swobodne wyrażanie się w mowie i piśmie;
• podstawowa znajomość języka angielskiego;
• wysoka kultura osobista;
• odpowiedzialność za powierzone zadania;
• samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy;
• nastawienie na współpracę i umiejętność pracy w grupie;
• umiejętność myślenia analitycznego i rozwiązywania problemów;
• umiejętność dzielenia się wiedzą;
• umiejętność posługiwania się pakietem MS Office i Office 365;
• umiejętność pracy pod presją czasu;
• mile widziane doświadczenie pracy w instytucjach kultury;
• mile widziane doświadczenie we współpracy z instytucjami samorządowymi;
• mile widziane prawo jazdy kat. B;
• gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Oferujemy

Warunki zatrudnienia:
• umowa o pracę, w pełnym wymiarze godzin;
• praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
• dostęp do świadczeń socjalnych;
• możliwość skorzystania z pakietu sportowego.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• curriculum vitae;
• list motywacyjny;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę
o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”.

Dokumenty prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzhp.pl w terminie do 12 lutego 2022 r., w tytule podając numer referencyjny MHP/01/2022/DO-S.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

https://muzhp.pl/pl/praca

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.