powrót
Stanowisko
Specjalista w Dziale Organizacyjnym MHP/DO-A/04/2021
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

20.04 20.05

Słowa kluczowe
  • Administracja
Opis stanowiska

Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za sprawy związane z organizacją, administracją i funkcjonowaniem Muzeum Historii Polski. Głównym zadaniem jest współpraca z zespołem Muzeum w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowanie i przepływu informacji wewnątrz instytucji, pomoc w realizacji bieżących potrzeb w tym współpraca przy działaniach logistycznych związanych
z zasiedleniem głównego budynku Muzeum Historii Polski na Cytadeli. Udział w przygotowywaniu przetargów dotyczących wyposażenia nowego budynku. Pomoc w bieżącej obsłudze biur i magazynów. Stanowisko to wymaga dużej kultury osobistej, łatwości w nawiązywaniu kontaktów, odpowiedzialności, pracowitości oraz dyskrecji.
Zakres obowiązków:
 Współpraca przy organizacja spotkań wewnętrznych i zewnętrznych (w tym m.in. współpraca przy organizacji imprez, wystaw i innych aktywności podejmowanych przez Muzeum);
 współpraca z właściwymi instytucjami samorządowymi oraz rządowymi przy organizacji przez Muzeum wydarzeń kulturalnych (w tym uzyskiwanie zgód i decyzji administracyjnych);
 koordynacja i realizacja zadań związanych z gospodarką mieniem Muzeum;
 opracowywanie planów relokacji i wyposażenia nowego budynku;
 współpraca przy aranżacji przestrzeni biurowej w nowej siedzibie Muzeum;
 koordynacja i realizacja zakupów i usług zleconych przez Dyrekcję i poszczególne działy;
 współpraca z właścicielem budynku biurowego i właścicielem magazynów w zakresie bieżącej eksploatacji;
 współpraca z innymi działami przy tworzeniu opisów zamówień na potrzeby postępowań przetargowych;
 koordynacja i realizacja działań związanych z ubezpieczeniem Muzeum – m.in. ubezpieczenie zdrowotne, grupowe, zbiorów, pracowników w delegacji itp.;
 współpraca przy tworzeniu wewnętrznych procedur;
 współpraca w przygotowywaniu okresowych raportów, zestawień;
 zastępowanie w czasie nieobecności osób w dziale organizacyjnym.

Wymagania

• Wykształcenie wyższe oraz co najmniej 1 rok stażu pracy lub wykształcenie średnie oraz co najmniej 5 lat stażu pracy;
• doświadczenie we współpracy z instytucjami samorządowymi;
• umiejętności aranżacji przestrzeni;
• umiejętność tworzenia opisów zamówień do postępowań przetargowych;
• swobodne wyrażanie w mowie i piśmie;
• podstawowa znajomość przepisów w zakresie stosowanego prawa, ustawy o muzeach, prawa
o ochronie danych osobowych, prawa administracyjnego oraz prawa zamówień publicznych;
• podstawowa znajomość języka angielskiego;
• wysoka kultura osobista;
• odpowiedzialność za powierzone zadania;
• samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy;
• nastawienie na współpracę i umiejętność pracy w grupie;
• umiejętność myślenia analitycznego i rozwiązywania problemów;
• umiejętność dzielenia się wiedzą;
• umiejętność posługiwania się pakietem MS Office i Office 365;
• mile widziane doświadczenie pracy w instytucjach kultury;
• mile widziane prawo jazdy kat. B.

Oferujemy

• Umowa o pracę, w pełnym wymiarze godzin;
• praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
• dostęp do świadczeń socjalnych;
• możliwość skorzystania z pakietu sportowego.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• Curriculum vitae;
• list motywacyjny;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe;
• mile widziane kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje ;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę
o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”.

Dokumenty prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzhp.pl w terminie do 20 maja 2021 r., w tytule podając numer referencyjny MHP/DO-A/04/2021

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.