powrót
Stanowisko
Specjalista/tka ds. projektów kulturalnych od 0,5 do pełnego etatu
Umowa
etat
Miasto
Gdynia
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

28.04 16.05

Słowa kluczowe
  • Muzeum
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

• tworzenie i współtworzenie oferty wydarzeń kulturalnych począwszy od koncepcji przez realizację aż po efekt końcowy
• współtworzenie budżetu, planu działalności i harmonogramów wydarzeń kulturalnych w zakresie związanym z obszarem kompetencji stanowiska
• przygotowywanie harmonogramów i budżetów projektów wystaw czasowych i wydarzeń kulturalnych
• przygotowywanie dokumentów formalnych związanych z zakresem powierzonych obowiązków oraz nadzorowanie ich realizacji
• podejmowanie współpracy partnerskiej z podmiotami zewnętrznymi w zakresie działalności programowej
• pozyskiwanie dotacji zewnętrznych na realizację planowanych projektów

Wymagania

• wykształcenie wyższe
• pisemna propozycja wydarzenia kulturalnego w Muzeum Emigracji o budżecie wysokości 40 000 zł brutto
• doświadczenie w organizacji i koordynacji wydarzeń artystycznych
• dobra organizacja pracy własnej, samodzielność; odpowiedzialność za podejmowane działania i efekty powierzonych prac
• łatwość nawiązywania kontaktów i budowaniu relacji międzyludzkich, otwartość, komunikatywność, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, pomysłowość, inicjatywa w działaniu

Oferujemy

• pracę w nowoczesnej instytucji kultury
• realne możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji (kursy, szkolenia)
• możliwość otrzymania świadczenia urlopowego (dofinansowania do wypoczynku)
• dodatkowe gratyfikacje w postacie nagród i premii

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, biuro: ul. Polska 1, 81-339 Gdynia z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Specjalisty ds. projektów kulturalnych." lub na adres mailowy: biuro@muzeumemigracji.pl w terminie do dnia 16 maja 2022r. do godz. 15:30.
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o formie i terminie rozmowy wstępnej.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.