powrót
Stanowisko
Specjalista/Specjalistka ds. turystyki
Umowa
etat
Miasto
Poznań
Województwo
Wielkopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

26.03 15.04

Opis stanowiska

Zakres obowiązków:
• opracowanie i realizacja programu ramowego i szczegółowego oraz koordynacja działań dla marek Trakt Królewsko-Cesarski oraz Fest Fyrtel, z uwzględnieniem ich tożsamości oraz adresatów, a także aktualnych trendów turystycznych i zasad interpretacji dziedzictwa,
• opracowanie koncepcji i realizacja wycieczek, prelekcji, warsztatów, wystaw, gier miejskich, koncertów, eventów, happeningów i innych wydarzeń o charakterze turystycznym i kulturalnym,
• administrowanie stronami internetowymi oraz portalami społecznościowymi Traktu Królewsko-Cesarskiego oraz Fest Fyrtla, w tym tworzenie contentu w postaci treści i materiałów multimedialnych oraz obsługa cms,
• wsparcie w budowie oferty programowej PCD związanej z rozwijaniem marek produktowych i inicjatyw oraz pomoc w ich realizacji,
• współpraca przy realizacji zadań z zakresu projektów graficznych, współpraca z wyłonionymi grafikami. Koordynacja i nadzór nad realizacją prac wydawniczych;
• współpraca z branżą turystyczną, w szczególności z przewodnikami, hotelami, organizacjami turystycznymi w celach marketingowych i promocyjnych,
• współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi w celu realizacji działań programowych,
• przygotowywanie projektów umów, zleceń, zamówień, regulaminów oraz specyfikacji do postępowań związanych z zakresem powierzonych obowiązków oraz nadzorowanie ich realizacji,
• współtworzenie budżetu, planu działalności i planu zamówień publicznych Poznańskiego Centrum Dziedzictwa w zakresie związanym z obszarem kompetencji stanowiska, efektywne wykonanie planów i wydatkowanie środków oraz związana z tym sprawozdawczość,
• pozyskiwanie dotacji zewnętrznych na realizację projektów planowanych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa.

Wymagania

Wymagania niezbędne na stanowisku:
• wykształcenie wyższe,
• minimum 3 lata stażu pracy na stanowiskach związanych z organizacją i produkcją wydarzeń kulturalnych i turystycznych udokumentowanych w portfolio,
• znajomość marek: Trakt Królewsko-Cesarski oraz Fest Fyrtel,
• wiedza na temat szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego Poznania,
• biegła znajomość obsługi komputera, umiejętność administrowania stronami internetowymi oraz portalami społecznościowymi,
• znajomość zagadnień związanych z teorią i praktyką interpretacji dziedzictwa,
• umiejętność rozwiązywania sytuacji kryzysowych,
• umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, niekonfliktowość, nastawienie na budowanie długotrwałych, dobrych relacji ze współpracownikami, partnerami i odbiorcami,
• kreatywność, otwartość, elastyczność, rzetelność, sumienność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań,
• dyspozycyjność ze względu na charakter pracy w instytucji kultury,
• praktyczna znajomość: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Kodeksu Cywilnego, regulacji w zakresie praw autorskich i pokrewnych,
• chęć do rozwoju i dalszej nauki.

Mile widziane:
• znajomość lokalnego III sektora, organizacji NGO,
• praktyka w zakresie przygotowania materiałów multimedialnych np. krótkich filmów, podcastów (działalność on-line), praktyczna znajomość platform do videokonferencji oraz streamingu,
• znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2,
• znajomość dokumentów strategicznych Miasta Poznania (w tym w szczególności: Strategii Rozwoju Miasta Poznania, Poznańskiego Programu dla Kultury, Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania).

Oferujemy

• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju,
• zgrany zespół, o szerokim przekroju zainteresowań,
• nowoczesne miejsce pracy.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny,
• portfolio (format pdf) z prezentacją dotychczasowych działań w zakresie organizacji i produkcji wydarzeń o charakterze kulturalnym i turystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem projektów autorskich.

Oferty prosimy składać pod adresem:
Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
lub na adres e-mail: kadry@pcd.poznan.pl, w terminie do 15 kwietnia 2021 r.
Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.
Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.