powrót
Stanowisko
Specjalista / specjalistka ds. Kossakówki
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
średnie / wyższe
Czas trwania oferty

25.08 15.09

Słowa kluczowe
  • Muzeum
  • Sztuka
Opis stanowiska

Zakres wykonywanych zadań:
a) katalogowanie książek i albumów, kwerenda biblioteczna;
b) pozyskiwanie mebli i innego wyposażenia do pokoi poświęconych członkom rodziny Kossaków;
c) katalogowanie i inwentaryzacja wyposażenia, zlecanie prac konserwatorskich dotyczących tej części zbiorów;
d) katalogowanie obrazów Kossaków w muzeach polskich;
e) współpraca z ekspertami;
f) prowadzenie kalendarza renowacji;
g) promocja przedsięwzięcia.

Wymagania

Wymagania dla kandydatów:

Dla specjalisty/ specjalistki:
a) wykształcenie średnie lub wyższe

Dla głównego specjalisty/ głównej specjalistki:
a) ukończone jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia o profilu humanistycznym (preferowana historia sztuki);
b) co najmniej dwuletni staż pracy.

Oferujemy

Warunki pracy stanowisku:
a) wymiar zatrudnienia: ½ etatu
b) czas pracy: system jednozmianowy;
c) miejsce pracy: MOCAK, Kraków
d) rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na okres próbny.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty
Życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), datę urodzenia, dane kontaktowe oraz:
a) oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
b) oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych;
c) oświadczenie o posiadanym wykształceniu;
d) podpisana klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w ust. 4. (klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia – do pobrania na: https://www.mocak.pl/praca-specjalista-specjalistka-ds-kossakowki);
e) opis doświadczenia zawodowego i naukowego dotyczącego rodziny Kossaków.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego specjalisty / głównej specjalistki ds. Kossakówki” należy złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum lub wysłać drogą pocztową pod adresem: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo drogą elektroniczną pod adresem rekrutacja@mocak.pl (temat mejla: „Dział Sztuki. Kossakówka") do 15 września 2021 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.
___
Dane zbierane są na potrzeby rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.