powrót
Stanowisko
SPECJALISTA/SPECJALISTKA DS. KOMUNIKACJI I SOCIAL MEDIÓW
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

20.07 23.07

Słowa kluczowe
  • Marketing
  • Teatr
Opis stanowiska

- opracowywanie i wdrażanie strategii komunikacji Teatru Łaźnia Nowa oraz poszczególnych projektów, w tym spektakli i wydarzeń artystycznych;

- tworzenie, redagowanie i korekta tekstów merytorycznych, informacji prasowych, briefów i treści (użytkowych, promocyjnych, informacyjnych, reklamowych);

- opracowywanie, realizacja, koordynacja i monitoring działań marketingowych Teatru Łaźnia Nowa (w tym kampanii indoor/outdoor; reklamy internetowej, reklamy prasowej, reklamy radiowej i telewizyjnej) oraz współpraca z agencjami reklamowymi przy obsłudze projektów Teatru i wydarzeń;

- prowadzenie komunikacji w kanałach social media Teatru i Domu Utopii, w tym administrowanie kontami w SM, opracowywanie zróżnicowanych treści, przygotowywanie i realizacja planu publikacji, współpraca z grafikiem, obsługa kampanii płatnych, analiza wyników;

- przygotowywanie, zarządzanie, aktualizacja i redagowanie treści na stronie www Teatru Łaźnia Nowa i Domu Utopii;

- współpraca z grafikami przy tworzeniu layoutów i projektów druków;

- przygotowanie materiałów dla mediów na konferencje prasowe;

- współpraca przy tworzeniu programu edukacyjnego na etapie koncepcyjnym i organizacyjnym;

- współpraca przy tworzeniu projektów artystycznych;

- kontakty z twórcami;

- pomoc w pracach związanych z przygotowaniem i produkcją wydawnictw Teatru, materiałów; promocyjnych i informacyjnych oraz udział w opracowywaniu budżetów promocji, rozliczeń, raportów, statystyk;

- reprezentowanie Teatru podczas wydarzeń związanych ze współpracą z innymi podmiotami;

- udział w premierach i projektach realizowanych przez Teatr Łaźnia Nowa;

- przygotowanie i przekazywanie dokumentów dotyczących prowadzonych spraw do Archiwum Zakładowego;

- wykonywanie prac zleconych doraźnie przez Dyrektora a wynikających z regulaminu Teatru

Wymagania

- wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: dziennikarstwo, PR, marketing i reklama, filologia polska lub pokrewne);

- przynajmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu kanałów w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram) lub w działaniach marketingowych;

- umiejętność bardzo dobrego pisania tekstów, lekkiego pióra;

- doświadczenie w redagowaniu i adiustacji tekstów w języku polskim;

- rozeznanie w trendach i nowych narzędziach social mediowych;

- wiedza na temat skutecznego płatnego promowania treści w social mediach: Facebook/Instagram, YouTube, TikTok;

- kreatywność

- wysokiej kultury osobistej, zdolności komunikacyjnych;

- umiejętność działania pod presją czasu;

- wysoka odporności na stres;

- dyspozycyjność

- dobra znajomość pakietu MS Office;

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

- otwartość, inicjatywa i zdolność organizacji pracy własnej.

Wymagania dodatkowe
- doświadczenie we współpracy z agencjami reklamowymi;

- doświadczenie w pracy w innej instytucji kultury

Oferujemy

Umowa o pracę na pełny etat. Stanowisko jest częścią Działu Komunikacji z Widzem, bezpośrednio podlegającemu Zastępcy Dyrektora ds. artystycznych, przez którego jest kierowany.

Oferujemy pracę w młodym zespole, możliwość rozwoju i współtworzenia komunikacji jednej z najciekawszych scen teatralnych w kraju.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
1) życiorys zawodowy (CV),
2) list motywacyjny,
3) ewentualnie kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie:
a) wykształcenia,
b) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
4) oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
5) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.

Oświadczenia, CV i list motywacyjny kandydata powinny być własnoręcznie podpisane.Prosimy o składanie ofert zawierających wyżej wskazane dokumenty aplikacyjne w terminie do 23 lipca 2021 roku.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać z podanym w tytule wiadomości lub na kopercie dopiskiem “nabór na stanowisko Specjalista/specjalistka ds. komunikacji i social mediów" bezpośrednio w Teatrze Łaźnia Nowa, os. Szkolne 25, 31-977 Kraków, w sekretariacie, albo drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego), albo drogą elektroniczną na adres: biuro@laznianowa.pl.

Teatr Łaźnia Nowa skontaktuje się z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji osobami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.