powrót
Stanowisko
Specjalista/Specjalistka ds. inwentaryzacji
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

07.01 23.01

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

Zakres podstawowych obowiązków obejmuje wszelkie czynności związane z inwentaryzacją i zachowaniem w należytym stanie oraz udostępnianiem zbiorów, a w szczególności:

1. Ewidencjonowanie i prowadzenie ksiąg inwentarzowych zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi wytycznymi.
2. Prowadzenie dokumentacji wpływu i ruchu muzealiów, tak wewnątrz Muzeum, jak i udostępniania innym podmiotom zewnętrznym.
3. Opracowywanie planu i organizacja przebiegu prac konserwatorskich, w szczególności współpraca w tym zakresie z wyspecjalizowanymi podmiotami zewnętrznymi
4. Organizacja prawidłowego magazynowania zbiorów.
5. Digitalizacja zbiorów.
6. Udział w komisjach inwentaryzacyjnych.
7. Udostępnianie zbiorów i udzielanie informacji na ich temat, w tym prowadzenie kwerend.
8. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi przy organizacji wystaw czasowych oraz innych działań edukacyjnych a także przy przygotowywaniu publikacji w zakresie doboru muzealiów.
9. Gromadzenie, ewidencjonowanie negatywów i dokumentacji fotograficznej związanej z działalnością podstawową muzeum.
10. Opracowywanie okresowych planów działań merytorycznych w zakresie inwentaryzacji, digitalizacji i konserwacji zbiorów muzealnych w terminach i na zasadach określonych przez Dyrektora.
11. Współpraca przy opracowywaniu dokumentacji zamówień publicznych w związku z wydatkami związanymi z zakresem podstawowych obowiązków.
12. Współpraca przy opracowywaniu wniosków i aplikacji dla projektów w zakresie konserwacji czy digitalizacji zbiorów przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych oraz sprawozdań z ich realizacji.
13. Opracowywanie analiz i sprawozdań z realizacji powierzonych zadań w terminach i formie ustalonej przez Dyrektora oraz gromadzenie danych statystycznych niezbędnych do ich przygotowania.

Wymagania

Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe;
• znajomość zasad inwentaryzacji i ochrony zbiorów muzealnych;
• samodzielność;
• umiejętność działania w zespole;
• bardzo dobra organizacja pracy;
• otwartość na nowe wyzwania, chęć rozwoju zawodowego i poszerzania swych umiejętności;
Mile widziane:
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucji kultury;
• znajomość języka angielskiego;
znajomość obsługi programu do ewidencji zbiorów MUZEO.

Oferujemy

Oferujemy:
• zatrudnienie w stabilnej instytucji;
• umowę o pracę na cały etat;
• miłą atmosferę pracy;
• możliwość szkoleń.

Warunki aplikowania

Prosimy o przesłanie do dnia 23 stycznia 2022 r. C.V. ze zdjęciem, listu motywacyjnego, zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji oraz podpisanej klauzuli RODO (do pobrania na stronie: mmsc.waw.pl zakładka Biuletyn Informacji Publicznej) na adres e-mail: biuro@mmsc.waw.pl.
Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Już teraz dziękujemy wszystkim Zainteresowanym naszą ofertą za przesłanie aplikacji:)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie moich danych osobowych zawartych w wymaganej dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.