powrót
Stanowisko
specjalista/specjalistka ds. edukacji
Umowa
etat
Miasto
Sulejówek
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

29.12 15.01

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Muzeum
Opis stanowiska

Poszukujemy osoby łączącej pasję edukacyjną, wiedzę historyczną i umiejętność
pracy zespołowej. Do zakresu obowiązków poszukiwanego pracownika będzie
należeć w szczególności: współtworzenie programu zajęć dla szkół (zwłaszcza dla
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym), współpraca z zespołem
edukatorów oraz prowadzenie zajęć dla szkół z oferty muzeum, a także
współuczestnictwo w innych projektach realizowanych przez Dział Edukacji.

Wymagania

Od kandydatów/kandydatek oczekujemy spełnienia następujących wymagań:
WIEDZA I DOŚWIADCZENIE
• wyższego wykształcenia o profilu humanistycznym;
• udokumentowanego doświadczenia zawodowego z zakresu pozaformalnej edukacji historycznej i/lub muzealnej dla dzieci i młodzieży (zwłaszcza dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym);
• zainteresowania i wiedzy z zakresu tematu, któremu poświęcone jest
Muzeum;
• zainteresowania i wiedzy pedagogicznej z zakresu edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
• dobrej znajomości co najmniej jednego języka obcego na poziomie B2
(znajomość większej ilości języków będzie dodatkowym atutem);
• znajomość podstaw programowych MEN;
• doświadczenie w edukacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z zakresu edukacji przyrodniczej będą dodatkowymi atutami.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE
• bardzo dobrej umiejętności pracy zespołowej i biegłości w komunikacji (w tym wysokiej kultury języka pisanego i mówionego);
• wysokiej umiejętności wspierania innych w procesie uczenia się i
przekazywania swojej wiedzy w sposób ciekawy i angażujący;
• doskonałej organizacji pracy, samodyscypliny i rzetelności w wykonywaniu obowiązków;
• wysokiej kultury osobistej;
• kreatywności;
• zaangażowania w powierzone zadania i sumienności;
• gotowości uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Rekomendacje od dotychczasowych pracodawców, praca w instytucji kultury i prawo jazdy kategorii B będą dodatkowymi atutami.

Oferujemy

• stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy);
• ciekawą pracę w dynamicznym, kreatywnym zespole w nowoczesnym
kompleksie muzealnym w Sulejówku;
• zaangażowanie w tworzenie nowoczesnego muzeum i jego koncepcji
edukacyjnej;
• udział w szkoleniach i konferencjach.

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zestawu następujących dokumentów:
• curriculum vitae;
• list motywacyjny (zawierający opis dotychczasowych doświadczeń
zawodowych z zakresu edukacji pozaformalnej);
• rekomendacji od dotychczasowych pracodawców;
• skanów zaświadczeń z odbytych kursów, warsztatów i szkoleń z zakresu edukacji;
• skan podpisanego oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (w
załączeniu).

Dokumenty prosimy przesłać do 15 stycznia 2021 roku na adres:

rekrutacja@muzeumpilsudski.pl

List prosimy zatytułować: „Rekrutacja Dział Edukacji – program dla szkół”
Zastrzegamy, że nawiążemy kontakt tylko z wybranymi osobami.
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres
b.golebiowska@muzeumpilsudski.pl

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.