powrót
Stanowisko
Specjalista/Specjalistka ds. edukacji w Instytucie Kultury Miejskiej
Umowa
etat
Wynagrodzenie

3700—4000 PLN brutto

Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

12.10 25.10

Słowa kluczowe
  • Edukacja
Opis stanowiska

• planowanie i koordynacja projektów edukacyjnych, animacyjnych, herstorycznych oraz związanych z miastem i tożsamością lokalną;
• prowadzenie działań edukacyjnych i animacyjnych w ramach działalności Instytutu Kultury Miejskiej;
• rekrutacja i koordynacja pracy osób prowadzących zajęcia edukacyjne i przewodników;
• współpraca przy innych projektach realizowanych w Dziale Edukacji,
• przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, budżetowanie,
• rozliczanie, ewaluacja realizowanych projektów;
• nawiązywanie kontaktów i stała współpraca z partnerami w tym, placówkami edukacyjnymi, organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze kultury przy realizacji projektów;
• przygotowywanie materiałów i publikacji edukacyjnych oraz promujących działania edukacyjne.

Wymagania

• wykształcenie wyższe;
• doświadczenie w prowadzeniu projektów edukacyjnych, społecznych lub do-świadczenie w pracy edukatora lub animatora – minimum 3 lata;
• umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność, sumienność i zaangażowanie w realizacji powierzonych zadań;
• umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, elastyczność, na-stawienie na budowanie długotrwałych relacji ze współpracownikami, partne-rami, odbiorcami;
• współtworzenie budżetu projektów edukacyjnych, sprawowanie nadzoru nad ich efektywnym wykonaniem i wydatkowaniem oraz związana z tym sprawoz-dawczość;
• praktyczna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• bardzo dobra obsługa komputera i pakietu MS Office.

Mile widziane:
• doświadczenie przy realizacji projektów herstorycznych i tożsamościowych;

Oferujemy

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy lub nieokreślony); możliwość pracy w trybie elastycznym (grafik pracy),
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udziału w szkoleniach i warsztatach;
• pracę w kreatywnym, profesjonalnym zespole,
• wynagrodzenie w wysokości 3800 zł brutto.

Warunki aplikowania

Kandydatów i kandydatki na stanowisko specjalisty/specjalistki ds. edukacji w Instytucie Kultury Miejskiej prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@ikm.gda.pl w terminie do dnia 25 października 2021 roku (w temacie wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska pracy, jakiego dotyczy rekrutacja). Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawar-tych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu re-krutacji prowadzonego przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową in-stytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobo-wych.

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

W oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11, adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych w osobie Moniki Matwiejszyn, dane do korespondencji: jak w punkcie powyżej adres e-mail: iodo@ikm.gda.pl.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.