powrót
Stanowisko
Specjalista/specjalistka ds. edukacji muzealnej
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

06.04 20.04

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Muzeum
  • Sztuka
Opis stanowiska

Dział: Dział Edukacji Muzealnej
Nr ref.: S_DDEM/2021

Zakres obowiązków:
 rozwijanie i podtrzymywanie współpracy z instytucjami działającymi w sferze edukacji formalnej i nieformalnej poprzez organizowanie spotkań, konferencji i seminariów
 współpraca przy tworzeniu i aktualizacji całościowej oferty edukacyjnej Muzeum Warszawy i oddziałów skierowanej do szkół
 wdrażanie i koordynacja działań w ramach tej oferty
 opracowanie i wdrażanie oferty lekcji muzealnych i warsztatów dla rodzin z zakresu zniszczeń i odbudowy Starego Miasta
 współprac z centrum rezerwacji lekcji szkolnych, współprowadzenie kalendarza i harmonogramu lekcji i zajęć szkolnych organizowanych w siedzibie głównej i oddziałach Muzeum Warszawy
 ewaluacja pracy edukatorów zewnętrznych
 udział w pracach związanych z ekspozycją stałą oraz wystawami czasowymi, przygotowywanie programów towarzyszących

Wymagania

Nasze wymagania niezbędne:
 wykształcenie wyższe
 min. 1 rok stażu pracy
 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
Mile widziane:
 znajomość innego języka obcego w stopniu komunikatywnym
 umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z grupami szkolnymi i środowiskiem nauczycielskim, komunikatywność, kreatywność

Oferujemy

Co oferujemy:
 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta
 niezbędne narzędzia do pracy

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:
 CV z numerem referencyjnym (nr ref. S_DDEM/2021) oraz zawierające poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Aplikacje prosimy składać pod adresem: Muzeum Warszawy, Dział Kadr
Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa
lub mailowo: kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji: 20.04.2021. r.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Czekamy na Twoją aplikację!
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:
https://muzeumwarszawy.bip.gov.pl/do-pobrania/do-pobrania-dla-kandydatow-kandydatek.html

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.