powrót
Stanowisko
Specjalista – pracownik Sekretariatu
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

26.08 24.09

Słowa kluczowe
  • Administracja
Opis stanowiska

Zakres obowiązków:
 aktywne wspieranie bieżącej pracy dyrekcji MHP:
 zarządzanie kalendarzem spotkań dyrekcji;
 kontakty i korespondencja z innymi podmiotami/ partnerami krajowymi i zagranicznymi w imieniu dyrekcji;
 obsługa kancelaryjna Muzeum;
 czuwanie nad obiegiem korespondencji elektronicznej;
 prowadzenie korespondencji w języku polskim i angielskim;
 przygotowanie innych pism/ prezentacji/ dokumentacji niezbędnych do pracy dla dyrekcji;
 aktualizacja bazy kontaktów;
 kompleksowe organizowanie delegacji krajowych i zagranicznych dyrekcji;
 udział w spotkaniach, w których uczestniczy Dyrektor lub wicedyrektorzy – w miarę potrzeb;
 informowanie Zespołu MHP o harmonogramie pracy dyrekcji;
 współprowadzenie sekretariatu Muzeum Historii Polski;
 organizacja / współorganizacja ważnych spotkań i imprez;
 obsługa gości dyrekcji Muzeum.

Wymagania

Wymagania:
• wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku;
• doświadczenie w pracy administracyjnej;
• swobodne wypowiadanie się w mowie i piśmie;
• bardzo dobra znajomość zasad ortografii i interpunkcji;
• znajomość normatywów kancelaryjnych;
• dobra znajomość języka angielskiego;
• wysoka kultura osobista, dyskrecja;
• odpowiedzialność za powierzone zadania;
• samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy;
• nastawienie na współpracę i umiejętność pracy w grupie;
• umiejętność myślenia analitycznego i rozwiązywania problemów;
• umiejętność dzielenia się wiedzą;
• umiejętność posługiwania się pakietem MS Office i Office 365;
• umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność;
• mile widziane doświadczenie pracy w instytucjach kultury;
• mile widziane doświadczenie we współpracy z instytucjami samorządowymi;

Oferujemy

Warunki zatrudnienia:
• Umowa o pracę, w pełnym wymiarze godzin;
• praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
• dostęp do świadczeń socjalnych;
• możliwość skorzystania z pakietu sportowego.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• Curriculum vitae;
• list motywacyjny;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe
• mile widziane referencje;
• mile widziane kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje ;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę
o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”.

Dokumenty prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzhp.pl w terminie do 24 września 2021 r., w tytule podając numer referencyjny MHP/09/2021/DO
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.