powrót
Stanowisko
Specjalista/młodszy specjalista ds. finansów i rozliczania projektów
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

25.01 15.02

Słowa kluczowe
  • Księgowość
Opis stanowiska

omoc w czynnościach związanych z przygotowaniem planów i sprawozdawczości finansowej oraz innych dokumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa
i regulacji wewnętrznych,
sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów przychodowo-kosztowych;
pomoc w rozliczaniu podatków;
prowadzenie gospodarki kasowej;
pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, ewidencji i rozliczeń, w tym z tytułu wynagrodzeń oraz ksiąg inwentarzowych;
obliczanie wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, honorariów itp.;
obliczanie, potrącanie i odprowadzanie należnych składek ZUS, podatków i innych obciążeń;
obsługa programów, m.in. Płatnik, PUE – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS;
współpraca z audytorami, instytucjami zewnętrznymi i organami podatkowymi,
wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego (Comarch Optima);
współpraca z Główną Księgową MCN Cogiteon w realizacji innych działań z zakresu obsługi finansowo-księgowej instytucji oraz zastępowanie Głównej Księgowej podczas nieobecności w zakresie wybranych czynności finansowo-księgowych;
sporządzanie wniosków o dofinansowanie działalności Cogiteonu ze źródeł zewnętrznych, prowadzenie i rozliczanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym przygotowywanie i opisywanie dokumentów związanych z realizacją projektów;
opracowywanie/weryfikacja, nadzór nad realizacją oraz rozliczaniem umów dotacyjnych zawieranych pomiędzy MCN i Województwem Małopolskim;
sporządzanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych oraz dotyczących trwałości projektów.

Wymagania

wykształcenie wyższe;
doświadczenie w pracy na stanowisku/stanowiskach związanym/ch tematycznie z czynnościami wymienionymi w pkt. 1;
dobra znajomość podstaw księgowości;
znajomość programów komputerowych z pakietu MS Office, MS Outlook, oprogramowania dot. księgowości, w szczególności Comarch Optima;
bardzo dobra organizacja pracy (w tym przy zastosowaniu narzędzi informatycznych do planowania i kontroli realizacji zadań) oraz samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
odpowiedzialność, dokładność, rzetelność i odporność na sytuacje stresowe;
szybkość w ocenie sytuacji i w podejmowaniu decyzji;
komunikatywność, wysoka kultura osobista, uczciwość i wysokie standardy etyki zawodowej
Dodatkowym atutem będzie:

studia/kursy w zakresie finansów, płac;
doświadczenie w pracy na stanowisku księgowego;
doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym unijnych;

Oferujemy

pracę w kreatywnym i tworzonym od podstaw zespole,
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 15.02.2022 r. w formie pisemnej na adres Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków (sekretariat parter, pokój nr 2) osobiście lub pocztą z dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisko Specjalista/młodszy specjalista ds. finansów i rozliczania projektów”.

Skany dokumentów można również przesłać na adres biuro@cogiteon.pl (oryginały dostarczyć do dnia ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej).

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon.

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.