powrót
Stanowisko
Specjalista ds. zarządzania i organizacji
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Czas trwania oferty

16.03 16.04

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • IT
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

działania administracyjne i zarządcze będące w kompetencji Biura Dyrektora NCK w tym m.in. :

• wsparcie w zakresie monitorowania realizacji przyjętych planów działania,
przygotowanie zestawień realizowanych zadań, prowadzenie ewidencji
projektów, analizy napływających do Dyrektora wniosków z komórek
organizacyjnych;
• współpraca przy realizowanych działaniach z obszaru cyfryzacji i
informatyzacji w tym nadzór i implementacja narzędzi oraz szkolenie
użytkowników;
• wsparcie w realizacji procesów definiowania i analizy obszarów ryzyka;
• wsparcie w realizacji i koordynacji zadań z zakresu kontroli zarządczej;
• pomoc i wsparcie we wdrażaniu rozwiązań dotyczących spraw organizacji
instytucji, funkcjonujących procedur wewnętrznych, kultury organizacyjnej,
zasad planowania i monitorowania zadań;
• stała współpraca z innymi działami NCK.

Wymagania

Wymogi kwalifikacyjne:

• wykształcenie: wyższe magisterskie; kierunek ukończonych studiów :
rekomendowane zarządzanie w administracji, administracja lub pokrewne;
• min 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania procesami w
administracji, mile widziane doświadczenia w obszarze administracji
publicznej;
• bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office ze szczególnym
uwzględnieniem Excel oraz Word;
• ogólna znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych;
• doświadczenie w realizacji i wdrażaniu projektów informatycznych;
• znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 (znajomość języka
będzie weryfikowana na spotkaniu rekrutacyjnym);
• samodzielność i dobra organizacja czasu pracy;
• wysokie umiejętności interpersonalne oraz umiejętność współpracy
zespołowej i międzyzespołowej.

Mile widziane:

• znajomość przepisów i standardów w zakresu realizacji kontroli zarządczej w
instytucjach publicznych;
• znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz
ustawy o wykorzystaniu informacji sektora publicznego;
• znajomość ustawy u działalności kulturalnej;
• wiedza i doświadczenie w działaniach instytucji sektora kultury i organizacji
pozarządowych.

Oferujemy

Oferujemy:

• umowę o pracę;
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego;
• dodatkowo: rozbudowany system motywacyjny płacowy i pozapłacowy w
tym m.in. nagroda roczna, karta przedpłacona na święta, dofinansowanie do
wakacji, premie uznaniowe, paczka świąteczna;
• możliwość bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
realizowanych przez NCK a także w wybranych wydarzeniach partnerów;
• prywatna opieka medyczna i karnet sportowy na preferencyjnych warunkach;
• dogodna lokalizacja przy stacji Metro Płocka.

Warunki aplikowania

Kandydatów prosimy o przesyłanie CV poprzez formularz*
formularz

Wymagane załączniki: CV oraz list motywacyjny w języku polskim

Rekrutację przewidujemy w formule zdalnej.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.