powrót
Stanowisko
Specjalista ds. zamówień publicznych
Umowa
etat
Miasto
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Wykształcenie
średnie
Czas trwania oferty

24.09 24.10

Słowa kluczowe
  • Teatr
Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie brała udział w realizacji zadań z obszaru zamówień publicznych, m.in.:
1. Weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym, określanie trybu udzielenia zamówienia publicznego.
2. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Teatru, wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane z zastosowaniem ustawy PZP oraz regulaminem wewnętrznym, w tym:
- przygotowanie kompletnych dokumentacji przetargowych we współpracy z pracownikami merytorycznymi Zamawiającego (SIWZ, ogłoszenia, odpowiedzi na pytania etc.);
- opracowywanie we współpracy z pracownikami merytorycznymi Zamawiającego treści projektów umów i projektów aneksów zawieranych z Wykonawcami, w postępowaniach do których przepisy ustawy stosuje się;
- publikowanie ogłoszeń związanych z prowadzonym postępowaniem w BZP;
- obsługa platformy e-Zamówienia.
4. Organizowanie pracy komisji przetargowej oraz udział w pracach komisji.
5. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz rejestru umów w sprawach zamówień publicznych.
6. Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach publicznych oraz innych sprawozdań związanych z udzielanymi zamówieniami publicznymi.
7. Przygotowywanie dokumentacji oraz wyjaśnień na potrzeby kontroli zewnętrznych.
8. Przygotowywanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi (w tym korespondencja z Wykonawcami).
9. Monitorowanie zmian w przepisach w zakresie zamówień publicznych oraz aktualizacji wewnętrznych dokumentów Teatru w tym zakresie tj. regulaminów etc.
10. Realizacja zamówień spoza ustawy zgodnie z regulaminem wewnętrznym, a w tym:
- opracowywanie treści projektów umów i projektów aneksów we współpracy z prawnikiem Teatru, w postępowaniach do których przepisów ustawy PZP nie stosuje się.

Wymagania

1. Wykształcenie min. Średnie (mile widziane szkolenia w zakresie zamówień publicznych).
2. Min. 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku .
3. Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do
tej ustawy.
4. Bardzo dobra znajomość MS Office.
5. Umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji.
6. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych.
7. Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.
8. Komunikatywność, skrupulatność i umiejętność pracy w zespole.
9. Doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne i wysoka kultura osobista.

Oferujemy

1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Stabilną pracę w instytucji kultury.
3. Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.
4. Pakiet świadczeń socjalnych.
5. Dobrowolne ubezpieczenie grupowe.
6. Możliwość korzystania z pakietu Benefit.

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym:
- pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@teatrpolski.wroc.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Teatr Polski we Wrocławiu, ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.