powrót
Stanowisko
Specjalista ds. zamówień publicznych
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

28.04 21.05

Słowa kluczowe
  • Administracja
Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Realizowanie procedur udzielania zamówień publicznych, w tym:

• prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia;
• przygotowywanie dokumentacji postępowań (m.in. SIWZ, protokoły, projekty
umów, korespondencja itp.);
• udział w pracach komisji przetargowych;
• sporządzanie sprawozdań;
• prowadzenie rejestrów umów i udzielanych zamówień.

Wymagania

Wymogi kwalifikacyjne:

• wykształcenie: Wyższe magisterskie; kierunek ukończonych studiów :
rekomendowane Prawo;
• co najmniej 3 lata doświadczenia w obszarze zamówień publicznych po
stronie Zamawiającego;
• bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i wydanych
do niej rozporządzeń, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
przepisów Kodeksu cywilnego;
• umiejętność sporządzania pism z zachowaniem poprawności stylu, formy i
treści;
• umiejętność spisywania protokołów i sprawozdań;
• znajomość pakietu programów biurowych (MS Word, MS Excel),
• dobra organizacja pracy,
• dyspozycyjność i punktualność,
• umiejętność pracy w zespole i bezkonfliktowość.

Oferujemy

Oferujemy:

• umowę o pracę;
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego;
• dodatkowo: rozbudowany system motywacyjny płacowy i pozapłacowy w
tym m.in. nagroda roczna, karta przedpłacona na święta, dofinansowanie do
wakacji, premie uznaniowe, paczka świąteczna;
• możliwość bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
realizowanych przez NCK a także w wybranych wydarzeniach partnerów;
• prywatna opieka medyczna i karnet sportowy na preferencyjnych warunkach;
• dogodna lokalizacja przy stacji Metro Płocka.

Warunki aplikowania

Kandydatów prosimy o przesyłanie CV poprzez formularz*:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5c1a080597a9440b9727635cf30485a1

Wymagane załączniki: CV w języku polskim

Rekrutację przewidujemy w formule zdalnej.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.