powrót
Stanowisko
SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
policealne / średnie / wyższe
Czas trwania oferty

19.04 15.05

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum
  • Obsługa techniczna
Opis stanowiska

Do zadań pracownika należeć będzie:
1. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych na podstawie obowiązujących przepisów i regulacji wewnętrznych, w tym udział w komisjach przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
2. ocena/opiniowanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych komórek organizacyjnych Muzeum;
3. wsparcie pracowników komórek merytorycznych w przygotowywaniu informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4. udział w opracowywaniu i aktualizacji wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Wymagania

Wymagania:
• wykształcenie: minimum średnie, mile widziane wykształcenie wyższe: prawo, administracja, ekonomia lub pokrewne;
• doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych, mile widziane doświadczenie w pracy/współpracy w instytucjach kultury;
• doświadczenie w pracach komisji przetargowych, w charakterze sekretarza komisji, przewodniczącego komisji;
• znajomość przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych;
• doświadczenie w zakresie udzielania zamówień w formie elektronicznej;
• umiejętność obsługi podstawowych systemów i urządzeń biurowych;
• umiejętność analizowania i poprawnego wnioskowania;
• zaangażowanie, inicjatywa, komunikatywność, samodzielność, dokładność i rzetelność.

Oferujemy

Oferujemy:
- umowę o pracę na pełny etat,
- możliwość podwyższania kwalifikacji,
- pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 15 maja 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA DS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
2. Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
3. Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, , ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.