powrót
Stanowisko
Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Administracji i Inwestycji
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

19.04 09.05

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Teatr
Opis stanowiska

 sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej na podstawie szczegółowych zestawień przygotowanych przez komórki organizacyjne Teatru;
 odpowiadanie za prawidłowość udzielania zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej, w tym prawidłowość wyboru trybu zamówienia przez Teatr;
 publikowanie ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej;
 udzielanie wyjaśnień i pomocy merytorycznej w zakresie procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówienia z zakresu działalności kulturalnej pracownikom komórek wnioskujących oraz ścisła współpraca z tymi komórkami w zakresie przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej;
 prowadzenie rejestru wniosków finansowych;
 prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
 prowadzenie rejestru zamówień z zakresu działalności kulturalnej;
 udział w pracach komisji przetargowych;
 opracowywanie, kompletowanie i przechowywanie oryginałów dokumentów związanych
z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych oraz zamówień
z zakresu działalności kulturalnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielanych przez Teatr zamówieniach publicznych oraz sprawozdań o udzielanych przez Teatr zamówieniach z zakresu działalności kulturalnej;
 przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie procedur zamówień obowiązujących w Teatrze;
 monitorowanie zmian w zakresie przepisów dotyczących ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wymagania

 wykształcenie wyższe, preferowane kierunki studiów: prawo, administracja, które swoim zakresem kształcenia obejmowały zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi lub dowolnie ukończony kierunek studiów wyższych oraz odbyte szkolenia z zakresu udzielania zamówień publicznych (w tym najnowszych, obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.);
 minimum 5 - cio letnie doświadczenie zawodowe w zakresie udzielania zamówień publicznych po stronie zamawiającego (w tym mile widziane – w instytucji kultury);
 bardzo dobra organizacja pracy;
 dobra komunikacja oraz umiejętność budowania relacji;
 umiejętność pracy pod presją czasu;
 prawo jazdy kat. B.

Oferujemy

 umowę o pracę na pełen etat,
 ciekawą i dynamiczną pracę w instytucji kultury w młodym zespole.

Warunki aplikowania

CV należy przesyłać na adres biuro@mteatr.pl z dopiskiem: „Rekrutacja – Dział Administracji i Inwestycji” do dnia 9 maja 2021 r.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych, ogłoszonego w dniu 19 kwietnia 2021 r. i prowadzonego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/ poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

Proszę o zapoznanie się z klauzula informacyjną, której treść dostępna jest w linku jak niżej:
https://www.mteatr.pl/pl/ogloszenia

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.