powrót
Stanowisko
Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

14.09 30.09

Słowa kluczowe
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Główne obowiązki:

Uczestniczenie w opracowywaniu planów merytorycznych działalności DK w zakresie funkcjonowania zajęć stałych – pracowni i grup zainteresowań,
Prowadzenie zapisów na zajęcia poprzez system Biletyna,
Przyjmowanie płatności za zajęcia; sprzedaż biletów; wydawanie wejściówek,
Kontrola wpływu płatności za zajęcia,
Prowadzenie i rozliczanie kasy,
Prowadzenie spraw formalnych i koordynacja działań DK przy organizowaniu zajęć stałych, w tym opracowywanie regulaminu zajęć, tworzenie cennika zajęć, opracowanie kart zgłoszeń, karnetów etc,
Monitorowanie frekwencji, zajętości sal, kalendarza zajęć,
Informowanie o nieobecnościach instruktorów, powiadamianie uczestników zajęć o zmianach, dbałość o ciągłość zajęć,
Zbieranie ciekawych ofert na zajęcia i warsztaty,
Dbałość o prawidłowy przebieg zajęć pod względem jakości pracy instruktorów, w tym ocena ich pracy,
Dbałość o prawidłowe prowadzenie dokumentacji (dzienników zajęć) przez instruktorów,
Rozliczanie godzin pracy instruktorów,
Udział w planowaniu rocznego budżetu zajęć stałych i warsztatów,
Zamawianie materiałów do zajęć oraz wydawanie materiałów na zajęcia instruktorom,
Sporządzanie sprawozdań, zestawień, umów, zamówień dokumentacji zamówień publicznych itp.
Udział w organizacji spotkań informacyjno-organizacyjnych z instruktorami,
Współorganizacja i koordynacji warsztatów cyklicznych i okazjonalnych,
Udział w organizacji i koordynacji Dnia Otwartego,
Udział w organizacji konkursu ofert dla instruktorów oraz w rekrutacji instruktorów,
Ustalanie potrzeb promocyjno-marketingowych zajęć stałych i warsztatów oraz ich realizacja we współpracy z Działem Promocji i Marketingu,
Inicjowanie powstania nowych pracowni i zajęć zgodnie z potrzebami mieszkańców oraz trendami rynkowymi,
Praca w wybrane weekendy

Główne miejsce pracy:

Pałacyk Konopackiego, ul. Strzelecka 11/13, 03-433 Warszawa lub ul. Dąbrowszczaków 2 03-476 Warszawa

Wymagania

Wymagania niezbędne:

obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),
znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków specjalisty ds. animacji społecznej,
kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
dobra znajomość obsługi Excel, Word, Power Point oraz programu Biletyna,
doświadczenie w organizacji i koordynacji zajęć i warsztatów,

Mile widziane będą:

doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
doświadczenie w weryfikacji, realizacji i rozliczaniu zajęć,
umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów,
samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,
zarządzanie budżetem, tworzenie harmonogramu zajęć,
punktualność, dyspozycyjność, sumienność, wysoka kultura osobista, odporność na stres,
podstawowa obsługa urządzeń multimedialnych i fotograficznych,
komunikatywna znajomość języka obcego

Oferujemy

Oferujemy:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
ciekawą pracę na pełen etat,
bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);
równoważny system pracy, według wcześniej ustalonego harmonogramu czasu pracy, praca także w weekendy,
możliwość wykazania się inicjatywą, kreatywnością i umiejętnościami organizacyjnymi oraz udział w ciekawych i nietypowych projektach,
szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalista ds. zajęć stałych i warsztatów ” do dnia 30 września 2021 r.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.