powrót
Stanowisko
Specjalista ds. technicznych
Umowa
etat
Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
średnie / wyższe
Czas trwania oferty

09.11 30.11

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Obsługa techniczna
Opis stanowiska

1) przygotowywanie umów,
2) opracowanie dokumentacji technicznej wspomagającej działalność pionów podlegających Zastępcy Dyrektora,
3) weryfikacja poprawności i kompletności dokumentacji technicznej opracowanej przez podmioty zewnętrzne,
4) przyjmowanie i ewidencjonowanie dokumentacji technicznej,
5) opracowanie danych wyjściowych i dokonywanie niezbędnych uzgodnień na etapie opracowania dokumentacji technicznej,
6) przygotowanie i współpraca w przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówień publicznych (w tym przygotowanie umów),
7) ustalanie potrzeb oraz opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego zakupów i inwestycji,
8) koordynacja i czynny udział w kontroli realizowanych robót budowlanych oraz w kontroli zgodności dostaw urządzeń z wymogami określonymi w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówień publicznych,
9) czynny udział w bieżącej kontroli stanu technicznego oraz w obsłudze eksploatacyjnej obiektu,
10) wsparcie techniczne działów pionu podlegających Zastępcy Dyrektora.

Wymagania

Niezbędne wymagania od kandydatów
1) wykształcenie techniczne/branżowe preferowane: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska lub kierunki pokrewne,
2) biegła znajomość pakietu MS Office,
3) umiejętność koordynowania i organizowania pracy,
4) umiejętność prowadzenia korespondencji służbowej,
5) wysokie umiejętności interpersonalne, komunikatywność, samodzielność,
6) umiejętność pracy w wielozadaniowym środowisku.

Pożądane dodatkowe umiejętności i wymagania:
1) minimum 3-letni staż pracy na stanowiskach związanych z przygotowaniem lub/i realizacją zadań inwestycyjnych lub na podobnym stanowisku,
2) znajomości ustaw i rozporządzeń dotyczących procesu inwestycyjnego: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, ustawa o ochronie przyrody, itp.,
3) znajomość zasad kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów inwestorskich oraz ofertowych,
4) umiejętność czytania rysunków i dokumentacji technicznej,
5) znajomość programu AutoCad lub innego równoważnego,
6) posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
7) posiadane doświadczenie w zakresie:
- znajomości procesów inwestycyjnych w budownictwie,
- opiniowania możliwości realizacji inwestycji i uwarunkowań realizacyjnych,
- koordynacji zadań inwestycyjnych budowlanych,
- umiejętność analizy projektów, map projektowych i dokumentacji technicznej,
- współpracy z projektantami,
- przygotowywania dokumentów do przeprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych,
- opiniowania możliwości realizacji inwestycji i uwarunkowań realizacyjnych,

Oferujemy

1. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
2. wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 3200 zł brutto do 4500 zł brutto, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji,
3. pracę w stabilnej Instytucji,
4. przyjazną atmosferę i warunki pracy,
5. szansę na rozwój i pozyskanie nowych umiejętności oraz kompetencji.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
1. CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
2. list motywacyjny,
3. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zamieszczone na stronie Opery Bałtyckiej w Gdańsku.

Termin złożenia dokumentów: 30 listopada 2021 roku do godz. 14:00
Dokumenty należy przesłać na adres rekrutacja@operabaltycka.pl, dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) na adres: Opera Bałtycka w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.