powrót
Stanowisko
Specjalista ds. przygotowania i realizacji projektu – ¼ etatu
Umowa
etat
Miasto
KRAKÓW
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

22.03 09.04

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu pn. Park Edukacyjny „Branice”, w szczególności:
• udział w wizjach lokalnych na terenie Krakowa i okolic, ocena wartości zabudowań i ruchomości pod kątem zachowania ich jako elementów dziedzictwa kulturowego;
• prowadzenie dokumentacji w zakresie pozyskania zbiorów;
• prowadzenie inwentaryzacji, dokumentacji i ewidencji zbiorów;
• kwerenda i analiza publikacji dotyczących kultury, tradycji i budownictwa grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich;
• udział w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnych w zakresie projektów wspófinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym w ramach Funduszy Europejskich oraz projektów konserwatorskich;
• współpraca z podmiotami zewnętrznymi - m.in. instytucjami muzealnymi, skansenowskimi, prywatnymi kolekcjonerami;
• wsparcie w przygotowaniu i prezentacji materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizacji projektu pn. Park Edukacyjny „Branice”;
• udział w czynnościach związanych z przygotowywaniem, przeprowadzaniem oraz udzielaniem zamówień;
• współpraca z pracownikami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację projektów prowadzonych przez Spółkę.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe; preferowane kierunki - historia sztuki, etnografia, ochrona dóbr kultury, kulturoznawstwo lub pokrewne;
• doświadczenie na stanowisku związanym z inwentaryzacją eksponatów / zbiorów muzealnych;
• biegła znajomość obsługi pakietu MS Office;
• ogólna wiedza o dziedzictwie kulturowym Małopolski, w szczególności grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich;
• znajomość prawa i procedur związanych z inwentaryzacją i ewidencją zbiorów;
• prawo jazdy kat. B.

Predyspozycje:
• wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, nastawienie na współpracę;
• dokładność, rzetelność;
• dyspozycyjność;
• bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność.

Wymagania dodatkowe:
• studia podyplomowe z zakresu - zarządzania w kulturze, prawa zamówień publicznych;
• doświadczenie w pracach konserwatorskich i restauratorskich przy rzemiośle artystycznym, meblach itp. eksponatach muzealnych;
• znajomość zasad digitalizacji zbiorów muzealnych;
• znajomość systemu elektronicznej ewidencji muzealiów;
• znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Oferujemy

Oferujemy pracę nad nowym projektem związanym z powstaniem w Krakowie całkiem nowego miejsca - Parku Edukacyjnego "Branice"

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV) wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych (np. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko: specjalista ds. przygotowania i realizacji projektu);
• list motywacyjny;
• dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie (kopia);
• dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kopia);
• dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia oraz kursy (kopia).

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać/dostarczyć w jeden ze wskazanych niżej sposobów:
• pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@knhp.com.pl;
• pocztą tradycyjną na adres: Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków;
• osobiście, w godzinach od 9.00 do 16.00, do biura Spółki - Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków (II piętro).

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.