powrót
Stanowisko
Specjalista ds.Promocji
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

12.01 26.01

Słowa kluczowe
  • Marketing
  • Muzeum
Opis stanowiska

Poszukujemy osoby, dla której praca w kulturze jest pasją, lubiącej wyzwania, kreatywnej, nastawionej na rozwój kompetencji, otwartej w kontaktach oraz sumiennej.
Proponujemy stabilne zarobki w samorządowej instytucji kultury, przyjazne środowisko pracy, system premiowania, dobrowolny system medyczny, ZFŚS (w tym kasa zapomogowo-pożyczkowa), możliwość udziału w szkoleniach branżowych.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (marketing w kulturze, PR)
2. Doświadczenie w pracy w dziale promocji lub marketingu instytucji kultury (minimum 2 lata).
3. Doświadczenie w realizacji kampanii reklamowych na nośnikach zewnętrznych oraz kampanii reklamowych w internecie.
4. Doświadczenie w koordynacji i rozliczaniu projektów.
5. Doświadczenie w realizacji umów współpracy promocyjnej oraz w organizacji eventów promocyjnych.

II. Wymagania dodatkowe (fakultatywne):
1. Znajomość trendów dotyczących marketingu, reklamy, PR i umiejętne korzystanie z tej wiedzy w codziennej pracy.
2. Doświadczenie w tworzeniu ofert sponsorskich, realizacji i rozliczaniu umów sponsorskich.
3. Umiejętność tworzenia i redagowania tekstów na strony internetowe.
4. Doświadczenie w zakresie prowadzenia działań PR.
5. Znajomość narzędzi wspierających działania marketingowe (np. Brand 24, Google Analytics/Trends/AdWords, Canva, platformy e-mail marketingowe itp.)
6. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2).
7. Zainteresowanie tematyką inżynierii miejskiej.

Oferujemy

V. Wymiar zatrudnienia:
1. rodzaj umowy: umowa o pracę
2. wymiar zatrudnienia: 1 etat
3. liczba etatów: 1
4. miejsce pracy: ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków,
5. Wynagrodzenie: zasadnicze zgodne z Regulaminem wynagradzania Pracowników
Muzeum Inżynierii Miejskiej, dodatek stażowy, premia według obowiązujących w MIM zasad.

Warunki aplikowania

VII. Termin i sposób składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie droga elektroniczną z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Specjalista ds. promocji” na adres: rekrutacja@mim.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2022 r.
Przesłanie CV jest równoznaczne z akceptacją poniższego oświadczenia w sprawie RODO.
Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej adres nie będą rozpatrywane.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.
Prosimy o wysyłanie zgłoszeń bez zdjęć. W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda
Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.
Formularze CV będą przyjmowane tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji,
Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Wynik przeprowadzonego naboru podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów wewnętrznych tj. 2 lata od momentu otrzymania CV).
Przesłanie formularza CV jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacją na temat sposobu przetwarzania danych zawartych w oświadczeniu umieszczonym na stronie internetowej BIP w zakładce praca.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.