powrót
Stanowisko
Specjalista ds. promocji
Umowa
etat
Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

26.04 10.05

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Marketing
  • Muzyka
  • Sztuka
Opis stanowiska

Zadania wykonywane na stanowisku:
redakcja strony internetowej w języku polskim i angielskim www.filharmonia.gda.pl oraz archiwizowanie zebranych materiałów,
opracowywanie merytorycznej zawartości materiałów informacyjno-promocyjnych, akceptacja projektów graficznych przygotowywanych przez podmioty zewnętrzne oraz kontrola jakości realizacji zleconych i wykonanych materiałów informacyjno-promocyjnych w tym materiałów drukowanych (m.in. plakatów, ulotek, katalogów, broszur, informatorów, roll-upów, wzorów blankietów biletowych i zaproszeń) oraz gadżetów promocyjnych, samodzielne przygotowanie na polecenie przełożonego materiałów informacyjno-promocyjnych oraz programów koncertowych,
przygotowywanie i realizacja umów producenckich dotyczących płyt CD i DVD, w tym opracowanie merytoryczne okładki i książeczki, całościowy nadzór nad produkcją płyty (realizacja umów z wydawcami, projektantami graficznymi, rejestracja wydawnictw i opatrzenie ich obowiązującymi znakami), przygotowywanie zestawień zrealizowanych świadczeń na rzecz sponsorów, współorganizatorów, instytucji i innych podmiotów zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowach, umieszczenie odpowiednich zapisów i logotypów sponsorów, współorganizatorów i innych instytucji na stronie internetowej i we wszystkich wymaganych wydawnictwach, przygotowywanie opisów merytorycznych do wniosków o dofinansowanie projektów, współpraca z działami PFB i podmiotami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za kreowanie wizerunku instytucji,
tworzenie prezentacji na ekrany plazmowe i ekran znajdujący się w sali koncertowej,w spółpraca z podmiotem zewnętrznym w zakresie rejestracji audio-wideo koncertów organizowanych przez PFB oraz kontrola jakości zleconych realizacji,zamieszczenie treści na kanale YouTube PFB,nadzór i kontrola nad jakością druku materiałów informacyjno-promocyjnych, wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

Wymagania

Niezbędne wymagania formalne od kandydatów:
• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki humanistyczne;
• min. 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z mediami/pr/marketingiem;
• umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office;
• dobra znajomość języka angielskiego.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:
• umiejętności analizy i dopasowania narzędzi marketingowych dla uzyskania najlepszych efektów,
• umiejętność sporządzania raportów, sprawozdań, kosztorysów, umów,
• umiejętność przygotowania technicznego i merytorycznego materiałów filmowych i graficznych zamieszczanych w mediach społecznościowych,
• odpowiedzialność w realizowaniu projektów oraz zaradność i poszukiwanie optymalnych rozwiązań;
• doskonała organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów,
• umiejętności interpersonalne, w tym umiejętność pracy w zespole,
• bardzo cenione: inicjatywa i samodzielność w działaniu, kreatywność,
• umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach,
• mile widziane zamiłowanie do muzyki i świata sztuki

Oferujemy

Zatrudnienie w instytucji kultury będącej wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku),
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz inne dokumenty poświadczające staż pracy,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie znajduje się na internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku).

Termin złożenia dokumentów: do dnia 10.05.2021 r.
Dokumenty można złożyć: pocztą lub osobiście na adres Polska Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk
(decyduje data stempla pocztowego)
lub na adres e-mail:hr@filharmonia.gda.pl

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.