powrót
Stanowisko
Specjalista ds. promocji i marketingu
Umowa
etat
Miasto
Łódź
Województwo
Łódzkie
Wykształcenie
średnie
Czas trwania oferty

08.10 18.10

Słowa kluczowe
  • Marketing
  • Muzeum
Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na proponowanym stanowisku:
1. planowanie, koordynacja i realizacja działań marketingowych i promocyjnych,
2. promowanie działalności Muzeum poprzez wszystkie media, przygotowywanie
i dystrybucja materiałów informacyjnych;
3. opracowywanie materiałów informacyjnych o Muzeum i jego działalności dla mediów
i innych partnerów zewnętrznych;
4. administrowanie stronami internetowymi, portalami społecznościowymi Muzeum oraz opracowywanie materiałów przeznaczonych do publikacji w ramach wymienionych mediów;
5. prowadzenie badań i analiz w zakresie struktury i oczekiwań potencjalnych odbiorców działalności Muzeum;
6. prowadzenie badań i analiz wyników w zakresie frekwencji, godzin otwarcia, sposobu zwiedzania, usług towarzyszących, itp.;
7. tworzenie analiz, zestawień oraz raportów z działań marketingowych,
8. aranżacja i realizacja systemów informacji wizualnej;
9. współtworzenie i wdrażanie strategii budowania trwałych relacji z odbiorcami,
10. pozyskiwanie środków sponsorskich na działania ogólnomuzealne i promocyjne,
11. przygotowywanie materiałów reklamowych oraz ich dystrybucja,
12. pozyskiwanie partnerów, sporządzanie umów barterowych i sponsorskich,
13. nadzór nad wywiązywaniem się z zobowiązań wynikających z podpisanych umów

Wymagania

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie średnie,
2. trzyletnie doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku,
3. znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,
4. dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Wordpress, portale społecznościowe)
i urządzeń biurowych,
5. umiejętność nawiązywania kontaktów sponsorskich i partnerskich,
6. umiejętność myślenia analitycznego,
7. rzetelności i punktualności,
8. przedsiębiorczości i dużej samodzielności w działaniu,
9. komunikatywności, umiejętności pracy w zespole i kreatywności,
10. wysoka kultura osobista.

Kryteria dodatkowe:
1. wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu marketingu, promocji, PR,
2. rozeznania w środowisku kultury oraz znajomości specyfiki instytucji kultury.

Oferujemy

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w instytucji kultury.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalista ds. programowych przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi
ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 18.10.2021 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy m.kowalczyk@muzeum-lodz.pl

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.