powrót
Stanowisko
Specjalista ds. promocji i marketingu
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

02.07 25.07

Słowa kluczowe
  • Marketing
  • Nowe media
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Główne zadania:
• udział w tworzeniu i realizacji promocyjnych strategii instytutu mających na celu utrwalenie jego wizerunku w kraju i za granicą;
• opracowywanie koncepcji komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, tworzenie tekstów promocyjnych dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez instytut;
• przygotowywanie niestandardowych działań promocyjnych;
• zarządzanie kampaniami reklamowymi w sieci internetowej, w tym w mediach społecznościowych;
• udział w targach (w kraju i za granicą), dbanie o wystrój stoiska, przygotowywanie materiałów promocyjnych oraz organizacja ich transportu;
• współpraca z fotografami i ekipami filmowymi;
• komunikacja wewnętrzna;
• projektowanie linii graficznych lub wizualnych opraw wydarzeń promocyjnych;
• analizowanie sytuacji na rynku przed rozpoczęciem kampanii promocyjnych w celu wybrania odpowiedniego rodzaju reklamy;
• zarządzanie procesem realizacji produktów promocyjnych (ulotek, folderów, etc.);
• reprezentowanie instytutu w działaniach promocyjnych i reklamowych;
• rozpowszechnianie i promowanie działalności instytutu;
• inicjowanie i koordynowanie współpracy Działu Promocji i Produkcji z pozostałymi komórkami organizacyjnymi instytutu, w szczególności z Biurem Prasowym oraz Działem Projektów;
• prowadzenie bazy kontaktów oraz utrzymywanie stałych relacji z kluczowymi partnerami;
• monitorowanie skuteczności działań promocyjnych, analizowanie wniosków i wdrażanie usprawnień;
• praca nad materiałami promocyjnymi;
• współpraca z podwykonawcami i partnerami zewnętrznymi oraz czuwanie nad kolportażem materiałów promocyjnych.

Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: PR, reklama, marketing, filologia polska lub pokrewne);
• co najmniej trzyletniego doświadczenia w pracy na stanowisku samodzielnego specjalisty w obszarze marketingu, komunikacji i PR w agencji, firmie lub instytucji kultury;
• znajomość rynku i dostępnych narzędzi promocyjnych oraz marketingowych;
• doświadczenia w przygotowywaniu materiałów promocyjnych;
• lekkiego pióra;
• doświadczenia w prowadzeniu komunikacji wewnętrznej przy wykorzystaniu newslettera i doraźnego mailingu, a także za pomocą wydarzeń wewnętrznych dla pracowników;
• doświadczenia w organizowaniu kampanii promocyjnych;
• doświadczenia w promocji wydarzeń kulturalnych i artystycznych;
• doświadczenia w organizacji wydarzeń oraz w koordynacji udziału instytucji w branżowych wydarzeniach zewnętrznych (konferencje, warsztaty, seminaria);
• doświadczenia w przygotowaniu zlokalizowanych materiałów marketingowych oraz wsparcie przedstawicieli instytucji biorących udział w wydarzeniu;
• doświadczenia w kreacji i projektowaniu materiałów marketingowych (broszury, ulotki, bannery, gadżety itp.) i przygotowaniu materiałów do druku lub wytworzenia.
• doświadczenia we współpracy z zewnętrznymi dostawcami w/w usług;
• doświadczenia w zarządzaniu wizerunkiem marki, w tym dbanie o spójność marki w komunikacji zewnętrznej;
• bardzo dobrej organizacji pracy i kreatywności;
• umiejętności działania pod presją czasu i pracy w zespole;
• wysokiej odporności na stres;
• dyspozycyjności;
• bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office;
• bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;
• samodzielności i odwagi w kreowaniu nowych rozwiązań;
Mile widziane:
• doświadczenie w realizacji projektów o tematyce historycznej i/lub kulturalnej;
• doświadczenie w pracy w instytucjach kultury i sztuki.

Oferujemy

Co oferujemy:
• umowę o pracę;
• ciekawą, inspirującą pracę na pograniczu kultury i historii;
• możliwość współpracy w zgranym zespole, w dobrej atmosferze, przy niebanalnych projektach naukowych, popularyzatorskich i kulturalnych;
• szansę rozwoju zawodowego w prężnej, rozwijającej się instytucji badawczej.

Warunki aplikowania

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres promocja@instytutpileckiego.pl do 25 lipca 2021 r. Prosimy o wpisanie w tytule wiadomości „Rekrutacja – Specjalista do Działu Promocji i Produkcji”.
Przesłanie CV oraz listu motywacyjnego jest jednoznaczne z tym, że zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.
________________________________________
Informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:
o Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa,
o e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl;
2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
3. odbiorcą danych osobowych kandydatów może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.