powrót
Stanowisko
specjalista ds. projektów
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

12.01 26.01

Słowa kluczowe
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

• poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania projektów;
• przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskiwania środków zewnętrznych;
• poszukiwanie partnerów do wspólnej realizacji projektu;
• realizacja i koordynacja projektów;
• prowadzenie pełnej dokumentacji projektowej;
• rozliczanie projektów, monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu;
• bieżące śledzenie rynku pod kątem obowiązujących przepisów, wytycznych, mających wpływ na pozyskiwanie nowych i realizację aktualnych projektów;
• współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektów (urzędy, jednostki nadzorujące, instytucje i inne);
• współpraca z wykonawcami, artystami, sponsorami, partnerami oraz innymi jednostkami w trakcie realizowania projektów;
• generowanie kreatywnych pomysłów i inicjowanie nowych form działań projektowych.

Wymagania

• co najmniej 2-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych (w tym z funduszy unijnych);
• znajomość zasad dotyczących finansowania, rozliczania i kwalifikowalności wydatków w grantach/projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
• praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów projektowych;
• umiejętność zarządzania budżetami;
• umiejętność negocjowania i sporządzania umów;
• znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych;
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego i pakietu MS Office;
• gotowość do pracy także w weekendy,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Oferujemy

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• ciekawą pracę na pełen etat,
• bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz krótkiego listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. specjalista ds. projektów” do dnia 26 stycznia 2021 r.
Prosimy o dopisanie następujących klauzul:
• Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
• Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.