powrót
Stanowisko
Specjalista ds. Prawnych
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

25.03 09.04

Słowa kluczowe
  • Administracja
Opis stanowiska

Twoje zadania:

• przygotowywanie umów cywilno-prawnych i porozumień;
• tworzenie wewnętrznych aktów prawnych (m.in.: zarządzenia, decyzje);
• współpraca przy opracowywaniu regulaminów oraz innych dokumentów regulujących zasady realizacji poszczególnych zadań CNK;
• przygotowywanie imiennych upoważnień i pełnomocnictw;
• prowadzenie zbioru wewnętrznych aktów prawnych, upoważnień i rejestru umów;
• analiza dokumentów tworzonych w CNK pod względem formalno-prawnym;
• udzielanie pracownikom CNK porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa związanych z realizowanymi zadaniami.

Wymagania

Czego od Ciebie oczekujemy:

• wykształcenia wyższego prawniczego;
• doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej (znajomość Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych „RODO”, prawa autorskiego);
• biegłej obsługi MS Office, sieci Internet, LEX;
• dobrej znajomości języka angielskiego.

Oraz:

• umiejętności organizacyjnych;
• samodzielności, dokładności i sumienności;
• wysokiego poziomu kultury osobistej.
• samodzielności, dokładności i sumienności.

Oferujemy

Dlaczego warto do nas dołączyć?

• oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu;
• gwarantujemy udział w ambitnych projektach w nowoczesnej instytucji kultury;
• zapewniamy benefity pracownicze (m.in. prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie karty multisport, świadczenia z ZFŚS).

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie aplikacji za pośrednictwem formularza aplikacyjnego przez stronę internetową do dnia 9.04.2021 r.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=f71f10b3d6e748109a2efde41533f57c

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.