powrót
Stanowisko
Specjalista ds. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

07.06 21.06

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Film
  • Nowe media
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

• kompleksowa obsługa proceduralna postępowań o udzielanie zamówienia publicznego,
• załatwianie wszelkich spraw związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych w przedmiocie usług, dostaw i robót budowlanych,
• weryfikacja materiałów w szczególności związanych z opisem przedmiotu zamówienia,
• prowadzenie dokumentacji przetargowej,
• nadzór nad poprawnością interpretacji przepisów w zakresie zamówień publicznych,
• przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
• udział w pracach komisji przetargowej,
• sporządzanie i koordynacja czynności związanych z zawieraniem umów z wybranymi oferentami,
• zapewnienie prawnej i formalnej poprawności w zakresie stosowania procedur w ramach postępowań o zamówienie publiczne,
• współpraca z radcą prawnym / kancelarią prawną w zakresie sporządzania projektów umów oraz prowadzonych postępowań,
• weryfikacja i aktualizacja przepisów wewnętrznych instytucji dot. realizacji procedur zamówień publicznych,
• przygotowywanie i aktualizacja planu zamówień,
• przygotowywanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
• bieżące opisywanie dokumentów,
• prowadzenie ewidencji postępowań.

Wymagania

• wykształcenie wyższe kierunek prawo lub administracja,
• co najmniej 5-letni staż pracy w jednostkach zobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych (zamawiający),
• znajomość procedur postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wynikających z przepisów Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego w zakresie jaki wymagany jest Prawem zamówień publicznych,
• znajomość nowego Prawa zamówień publicznych obowiązującego od 01.01.2021 r.,
• praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook),
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Mile widziane
• staż pracy w instytucjach kultury zobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych (zamawiający)
• pracowitość, umiejętność pracy w zespole, dobrze rozwinięte poczucie odpowiedzialności,
• umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
• zdolność do pracy nad kilkoma zadaniami równocześnie przy zachowaniu oceny priorytetów,
• chęć i gotowość do zdobywania nowej wiedzy i nabywania nowych umiejętności,
• lojalność, wysoka kultura osobista, dochowanie tajemnicy.

Oferujemy

- umowa o pracę w nowoczesnej instytucji kultury,
- praca w zaangażowanym i rozwijającym się zespole,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- grupowe ubezpieczenie na życie,
- dodatkowa opieka medyczna,
- karnety sportowe.

Warunki aplikowania

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej list motywacyjny i CV na adres: Grazyna.Idziak@fina.gov.pl. Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.