powrót
Stanowisko
Specjalista ds. płac
Umowa
etat
Miasto
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

30.12 20.01

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Księgowość
  • Teatr
Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku, będzie odpowiedzialna za:

1. Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających
z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
2. Ustalanie wysokości oraz sporządzanie list płac z tytułu zasiłków m. in. chorobowych, zasiłków macierzyńskich, rodzicielskich oraz kompletowanie potrzebnej do tego celu dokumentacji,
3. Prowadzenie i sporządzanie miesięcznych rozliczeń do ZUS
i US,
4. Sporządzanie sprawozdawczości do GUS,
5. Rejestrowanie danych płacowych w systemie kadrowo-płacowym,
6. Sporządzanie zaświadczeń dla celów emerytalnych (ERP-7, NP, ZUS-3),
7. Sporządzanie zaświadczeń o zarobkach,
8. Sporządzanie miesięcznych i rocznych informacji / DRA, RCA, RSA / do ZUS-u z tytułu składek indywidualnych pracowników; zgłaszanie nowych pracowników wyrejestrowywanie zwolnionych,
9. Naliczanie świadczeń należnych pracownikom oraz emerytom i rencistom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
10. Ustalenie wysokości potrąceń komorniczych, prowadzenie ewidencji potrąceń oraz prowadzenie korespondencji z urzędami Komorników Sądowych,
11. Prowadzenie spraw związanych z PPK,
12. Rozliczanie funduszu wynagrodzeń oraz sporządzanie sprawozdań z jego realizacji.

Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:

1. Bardzo dobrej znajomości prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i zleceniobiorców,
2. Bardzo dobrej znajomości przepisów w obszarze wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,
3. Bardzo dobrej znajomości przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. Bardzo dobrej znajomości przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie stosowania kosztów uzyskania przychodów artystów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne,
5. Znajomości programów kadrowo-płacowych, dodatkowym atutem będzie znajomość programu "R2-Płatnik",
6. Doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku
w obszarze naliczania wynagrodzeń.

Oferujemy

1. Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
2. Bogaty Fundusz Świadczeń Socjalnych,
3. Dofinansowanie do karty Multisport/Benefit.

Warunki aplikowania

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV z opisem zakresu zadań na ostatnio zajmowanym stanowisku oraz listu motywacyjnego na adres e-mail:

kadry@opera.wroclaw.pl do dnia 20 stycznia 2022r.

Opera Wrocławska informuje, że składając dokumenty rekrutacyjne kandydat wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych w procesie rekrutacji, innych niż przewidziane w przepisach prawa pracy a oczekiwanych przez Operę Wrocławską. Ponadto realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych w trybie art. 13 RODO, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
2. W sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@opera.wroclaw.pl lub listownie na adres
korespondencyjny: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław z dopiskiem
„Ochrona danych osobowych”.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.