powrót
Stanowisko
Specjalista ds. płac
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
średnie / wyższe
Czas trwania oferty

28.12 16.01

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Księgowość
  • Teatr
Opis stanowiska

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku, należeć będzie obsługa płacowa pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, a w szczególności:
- obliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych należnych z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych oraz sporządzanie list płac,
- obliczanie oraz prowadzenie bieżącej dokumentacji i rozliczeń dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, Funduszu Pracy, PPK, składki zdrowotnej,
- dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń w tym m.in. egzekucja komornicza,
- przygotowywanie dokumentacji dotyczącej spraw emerytalno-rentowych,
- prowadzenie ewidencji wynagrodzeń oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych,
- sporządzanie dokumentów księgowych dotyczących kosztów wynagrodzeń oraz składników pochodnych,
- bieżące uzgadnianie wynagrodzeń, podatków, należności ZUS oraz wszelkich potrąceń od wynagrodzeń,
- wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
- sporządzanie obowiązujących sprawozdań.

Wymagania

- wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne lub pokrewne,
- minimum 2 letnie doświadczenie w pracy o podobnym zakresie zadań,
- znajomość obowiązujących przepisów w zakresie m. in.: ubezpieczeń społecznych, pracowniczych planów kapitałowych, podatku dochodowego od osób fizycznych w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę,
- praktyczna znajomość i umiejętność sporządzania dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego,
- znajomość obsługi płacowego systemu informatycznego Comarch ERP Optima, Płatnik, PUE ZUS,
- znajomość obsługi narzędzi MS Office,
- dbałość o szczegóły i umiejętność analitycznego myślenia oraz dobra organizacja pracy,
- wysoka kultura osobista,
- wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i pracy w zespole,
- mile widziana znajomość zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury.

Oferujemy

- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
- atrakcyjne warunki pracy,
- możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- ścisłą współpracę z innymi działami instytucji,
- przyjazną atmosferę w pracy,
- pracę w ścisłym centrum Krakowa.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
- w przypadku chęci uczestnictwa w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Teatr prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Narodowy Stary Teatr przez okres najbliższych 9 miesięcy.
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie zgłoszeń za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail rekrutacja.place@stary.pl lub na adres siedziby Teatru: 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 5.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.