powrót
Stanowisko
Specjalista ds. płac w Dziale Księgowości
Umowa
etat
Miasto
Łódź
Województwo
Łódzkie
Wykształcenie
średnie / wyższe
Czas trwania oferty

13.09 12.10

Słowa kluczowe
  • Księgowość
  • Muzeum
Opis stanowiska

OGŁOSZENIE SK.110. 13 .2021 Łódź, 13.09.2021 r.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni pracownika:
stanowisko: Specjalista ds. płac
dział: Dział Księgowości
wymiar: pełny wymiar czasu pracy /umowa o pracę/.

Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:

- obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych: ewidencja, naliczanie oraz terminowe odprowadzanie wpłat na PPK do instytucji finansowej;
- samodzielne naliczanie wynagrodzeń w oparciu o stosowne przepisy prawa i regulaminu wynagradzania; sporządzanie list płac:
- naliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń wypłacanych na podstawie umów cywilno-prawnych; sporządzanie list płac;
- rozliczanie wynagrodzeń i świadczeń socjalnych dla pracowników;
- rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym przygotowanie rocznych deklaracji PIT-11;
- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji ZUS;
- obsługa systemu kadrowo-płacowego oraz programu Płatnik;
- przygotowywanie różnego rodzaju raportów oraz zestawień płacowych dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości;
- przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników;
współpracowania z administracją skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi właściwymi instytucjami;
bieżącym monitorowaniu zmian w przepisach z zakresu prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych oraz ich wdrażanie.

Wymagania

Wymagania:

- wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane ekonomiczne lub administracyjne;
- minimum 3-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku specjalisty ds. płac;
- bardzo dobra i praktyczna znajomość obowiązujących przepisów prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych;
- znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych (preferowany AgemaHR) oraz programu Płatnik;
praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
- samodzielność, systematyczność, obowiązkowość, komunikatywność;
- umiejętność organizacji pracy,
- umiejętności analitycznego myślenia;
- umiejętność pracy w zespole;
- umiejętność pracy pod presją czasu.

Mile widziane doświadczenie w pracy w muzeum lub innej instytucji kultury.

Oferujemy

- umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
- pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
- możliwość rozwoju zawodowego.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,
- CV zawierające klauzulę o treści:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty niezawierające klauzuli NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
Termin składania dokumentów z podanym numerem ogłoszenia (OGŁOSZENIE SK.110. 13 .2021) do 12 października 2021 r.

Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum
lub kadry@cmwl.pl; DW: a.gasiorowska@cmwl.pl

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.