powrót
Stanowisko
Specjalista ds. osobowych
Umowa
etat
Wynagrodzenie

3800—4200 PLN brutto

Miasto
Łódź
Województwo
Łódzkie
Wykształcenie
średnie
Czas trwania oferty

13.07 30.07

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Kadry
  • Muzeum
Opis stanowiska

prowadzenie pełnej dokumentacji osobowej pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
koordynacja zawierania umów i porozumień w zakresie odbywania praktyk zawodowych, staży, wolontariatu itp.
prowadzenie procedury naboru na wolne stanowiska pracy, w tym: publikacja ogłoszeń o naborze, informowanie kandydatów o rozmowach kwalifikacyjnych i wynikach naboru, udział w rozmowach kwalifikacyjnych,
przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem oraz zwalnianiem pracowników,
kontrola terminów badań i szkoleń BHP pracowników,
prowadzenie rejestru szkoleń pracowników,
obsługa pracowniczych planów kapitałowych w Muzeum Miasta Łodzi,
terminowe wnioskowanie o wypłatę nagród jubileuszowych oraz dodatków stażowych,
obsługa systemu kadrowego Personel oraz programu Płatnik,
obsługa portalu sprawozdawczego GUS oraz terminowe opracowanie sprawozdań do urzędu statystycznego w zakresie spraw pracowniczych (m.in. DG-1, Z-05, Z-06),
sporządzanie sprawozdań i raportów kadrowych,
współpraca z Dyrektorem w zakresie organizacyjnych działań instytucji oraz ewentualnych zmian w jej strukturze.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie średnie,
2. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku co najmniej 2 lata,
3. biegła znajomość przepisów prawa pracy,
4. biegła obsługa komputera (MS Office, Płatnik),
5. umiejętności myślenia analitycznego,
6. rzetelność,
7. przedsiębiorczość i samodzielność w działaniu,
8. komunikatywność,
9. wysoka kultura osobista

Wymagania mile widziane:
wykształcenie wyższe kierunkowe,
doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z naliczaniem wynagrodzeń i sporządzaniem listy płac pracowników z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych,
doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych.

Oferujemy

zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę;
możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego;
możliwość skorzystania ze świadczeń socjalnych;
system wynagradzania pracowników sfery publicznej (dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa);
udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Miasta Łodzi;
pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Pałacu I. Poznańskiego w Łodzi;

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalista ds. osobowych przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 30.07.2021 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13 lub 533160108 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.