powrót
Stanowisko
Specjalista ds. organizacji wystaw
Umowa
etat
Wynagrodzenie

3.500—4.500 PLN brutto

Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

25.11 06.12

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

- koordynowanie procesu realizacji projektów wystawienniczych i wydarzeń kulturalnych,
- czuwanie nad terminowym przebiegiem realizacji całości projektu od momentu jego rozpoczęcia aż do momentu oficjalnego otwarcia,
- przygotowanie harmonogramu i budżetu projektu,
- bezpośrednia współpraca z kuratorem, aranżerem oraz z resztą zespołu powołanego do realizacji danego przedsięwzięcia oraz kontrola i koordynacja ich pracy,
- realizacja harmonogramu i budżetu projektu oraz współpraca z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w jego realizację,
- zawieranie umów niezbędnych w procesie projektowym,
- monitorowanie procesu powstania aranżacji wystawy, realizacja zleceń zewnętrznych w celu wykonania jej elementów,
- współpraca z Działem Marketingu, Działem Wydawnictw oraz Ośrodkiem Edukacji Muzealnej, Wolontariatu i Współpracy z Publicznością w zakresie realizowanych projektów wystawienniczych i wydarzeń kulturalnych
- przygotowywanie wniosków dotyczących realizacji usług lub zakupów niezbędnych dla realizacji projektu, zlecanie prac na zewnątrz.

Wymagania

- wykształcenie wyższe na kierunkach humanistycznych – preferowane historia sztuki, bądź kierunkach artystycznych,
- umiejętność pracy w zespole,
- odpowiedzialność,
- samodzielność,
- komunikatywność.
- bardzo dobre umiejętności organizacyjne, skuteczność działania,
- umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w instytucji kultury minimum 1 rok,
- obsługa pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
- umiejętność pracy i doświadczenie w zakresie realizacji zadań związanych z zarządzaniem budżetem
- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2

Oferujemy

- ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
- stabilne zatrudnienie,
- wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
- pakiet świadczeń socjalnych,
- możliwość rozwoju zawodowego.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty
 CV,
 kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

 Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna, która jest załącznikiem do oferty.

Informacje dodatkowe
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Muzeum Narodowe w Gdańsku
ul. Toruńska 1
80-822 Gdańsk
z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. organizacji wystaw”

w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres rekrutacje@mng.gda.pl .
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.
Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.
Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one protokolarnemu zniszczeniu.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.