powrót
Stanowisko
Specjalista ds. organizacji wydarzeń artystycznych ze specjalnością animacji społecznej
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

14.09 30.09

Słowa kluczowe
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Główne obowiązki:

realizacja zadań metodą projektów (przy współpracy z Działem Merytorycznym),
koordynacja i rozliczanie projektów,
koordynacja Miejsca Aktywności Lokalnej w Pałacyku Konopackiego,
współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, animatorami kultury, aktywistami miejskimi, społecznością lokalną w dziedzinie kultury, czasu wolnego i integracji społecznej,
tworzenie planów promocji i organizacyjnych poszczególnych wydarzeń oraz optymalizacja działań promocyjnych we współpracy ze Specjalistą ds. promocji,
obsługa finansowa działalności programowej w ww. zakresie i przygotowywanie sprawozdań,
prowadzenie podstawowych badania potrzeb kulturalnych i badań lokalnych zasobów,
koordynacja i współpraca z wolontariuszami,
zadania zlecone przez przełożonych.

Główne miejsce pracy:
Pałacyk Konopackiego, ul. Strzelecka 11/13, 03-433 Warszawa

Wymagania

Wymagania niezbędne:

posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),
znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków specjalisty ds. animacji społecznej,
nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
spełnia jeden z poniższych warunków:
ukończyła studia magisterskie, (preferowane kierunki animacja kultury, socjologia,
etnografia, antropologia, psychologia), posiada co najmniej 2-letniedoswiadczenie,
znajomość przemian zachodzących w kulturze i aktualnych trendów,
wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,
umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
biegła znajomość obsługi komputera

Mile widziane będą:

doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
doświadczenie w weryfikacji, realizacji i rozliczaniu projektów,
umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów,
samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,
doświadczenie w pisaniu i realizacji projektów grantowych
umiejętność pracy metodą projektową: zarządzanie budżetem, tworzenie harmonogramu projektu, praca w zespole projektowym,
punktualność, dyspozycyjność, sumienność, wysoka kultura osobista, odporność na stres,
podstawowa obsługa urządzeń multimedialnych i fotograficznych,
komunikatywna znajomość języka obcego,
doświadczenie w pracy z wolontariuszami.

Oferujemy

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
ciekawą pracę na pełen etat,
bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);
równoważny system pracy, według wcześniej ustalonego harmonogramu czasu pracy, praca także w weekendy,
możliwość wykazania się inicjatywą, kreatywnością i umiejętnościami organizacyjnymi oraz udział w ciekawych i nietypowych projektach,
szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalista ds. animacji społecznej ” do dnia 30 września 2021 r.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.