powrót
Stanowisko
Specjalista ds. obsługi klienta
Umowa
etat
Miasto
Poznań
Województwo
Wielkopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

05.02 19.02

Opis stanowiska

• udzielanie klientom informacji o ofercie Centrum oraz Bramy
Poznania, a także o możliwościach zwiedzania miasta,
• sprzedaż biletów wstępu (w tym obsługa kas fiskalnych i
terminali kart płatniczych), prowadzenie rezerwacji wizyt,
• organizację zwiedzania, obsługę i nadzór nad ruchem
zwiedzających w Bramie Poznania,
• informowanie i zaznajamianie zwiedzających z
zagadnieniami prezentowanymi na ekspozycji głównej w
Bramie Poznania oraz na ekspozycjach czasowych,
• obsługę wernisaży, koncertów, spotkań i innych wydarzeń
organizowanych przez Centrum w budynku Bramy Poznania,
jak i w plenerze,
• obsługę szatni oraz dystrybucję audioprzewodników,
• zapewnienie komfortu zwiedzania, utrzymywanie
pozytywnych relacji ze zwiedzającymi

Wymagania

Idealna Kandydatka/ idealny Kandydat powinien posiadać:
• wykształcenie co najmniej średnie (mile widziane
wykształcenie wyższe),
• doświadczenie w zakresie obsługi klienta,
• bardzo dobrą znajomość języka angielskiego i/lub
francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, pozwalającą na
swobodną pracę w tym języku,
• dyspozycyjność (praca zmianowa, w weekendy oraz przy
wieczornych wydarzeniach),
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność nawiązywania i utrzymania kontaktu z klientem
oraz skutecznego komunikowania się,
• wysoką kulturę osobistą oraz pozytywne nastawienie do
świata,
• gotowość do uczenia się nowych rzeczy, podnoszenia
kwalifikacji,
• zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym oraz
przyrodniczym Poznania,
• umiejętność obsługi kas fiskalnych i terminali.

Oferujemy

• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju,
• międzynarodowe i dynamiczne środowisko,
• zgrany zespół,
• nowoczesne miejsce pracy

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny.
Oferty prosimy składać pod adresem:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Brama Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
lub na adres e-mail: kadry@pcd.poznan.pl, w terminie do 15.02.2021 r.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Podczas rozmów rekrutacyjnych weryfikowane będą umiejętności w zakresie porozumiewania się w zadeklarowanych przez kandydata/kandydatkę językach obcych.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.
Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzanie tych danych w celach rekrutacji.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.