powrót
Stanowisko
Specjalista ds. marketingu
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

29.01 18.02

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Marketing
  • Muzeum
  • Sztuka
Opis stanowiska

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
• planowanie i realizacja kampanii marketingowych ( m.in. Google AdWords, Facebook Ads, SEO)
• kompleksowa obsługa kontrahentów sklepu internetowego (klientów indywidualnych, hurtowych, dostawców)
• podejmowanie działań handlowych niezbędnych dla utrzymania i zwiększenia sprzedaży
• bieżąca aktualizacja oferty wydawnictw i materiałów reklamowych
• organizacja sprzedaży zaopatrzenia we wszystkich punktach sprzedaży Muzeum
• monitorowanie stanów magazynowych i analiza sprzedaży
• administrowanie systemu kasowego iKsoris
• sprzedaż biletów, lekcji muzealnych i innych wydarzeń organizowanych przez Muzeum
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku.
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 h dziennie, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe
• min. 1 rok stażu pracy
• obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe:

• wykształcenie wyższe na kierunku Zarządzanie, Marketing, kierunkach humanistycznych lub ekonomicznych
• znajomość obsługi systemu kasowego iKsoris
• umiejętności sprzedażowe
• umiejętność wykorzystania narzędzi i rozwiązań wspierających analitykę oraz sprzedaż Google AdWords, Facebook Ads, SEO
• znajomość innych języków obcych w stopniu komunikatywnym
• rzetelność, odpowiedzialność, skuteczność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.
Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Oferujemy

stabilne zatrudnienie, atrakcyjna lokalizacja, miła atmosfera

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty i oświadczenia
• podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje
• kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
• podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
• podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”*
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji.”.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 18.02.2021 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

Adres składania dokumentów
Rynek Starego Miasta 28
00-272 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. SM_KPM/2021”
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 18.02.2021 r. do godziny 15.00
*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.