powrót
Stanowisko
Specjalista ds. księgowych
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
średnie / wyższe
Czas trwania oferty

04.01 31.01

Słowa kluczowe
  • Księgowość
Opis stanowiska

ZAKRES ZADAŃ:
- prowadzenie głównego rejestru dokumentów księgowych,
- księgowanie wyciągów bankowych,
- kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno rachunkowym,
- przygotowywanie przelewów bankowych,
- dekretacja i księgowanie na kontach,
- prowadzenie rejestru VAT – zakup i sprzedaż,
- wykonywanie innych poleceń przełożonego w zakresie posiadanych kwalifikacji i umiejętności.

Wymagania

WYMAGANIA:
- wykształcenie wyższe i doświadczenie -2-letni staż pracy, lub wykształcenie-średnie i rozpoczęte studia wyższe na kierunku rachunkowość, ekonomia (mile widziany 6- miesięczny staż pracy w księgowości),
- biegła obsługa komputera (pakiet Microsoft Office),
- mile widziana znajomość obsługi programu CDN Optima,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- dobra organizacja pracy i zaangażowanie w powierzone zadania,
- sumienność, dokładność i systematyczność w pracy,
- umiejętność samodzielnego wykonywania zadań,
- umiejętność pracy w zespole,
- łatwość nawiązywania kontaktów,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.

Oferujemy

OFERUJEMY:
- stabilne zatrudnienie (umowa o pracę: 1 etat),
- możliwość rozwoju zawodowego,
- możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury.

Warunki aplikowania

WARUNKI APLIKOWANIA:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:
- CV i listu motywacyjnego,
- podpisanej klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, na podst. Art. 6 ust. 1 lit. a) /art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str.1)
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
- kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
- kopie dokumentów potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
Dokumenty należy przesłać na adres: kadry@okn.edu.pl, (w tytule maila „nabór – specjalista ds. księgowych”) do 31.01.2022 roku, do godz. 23.59.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Ośrodek Kultury zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnego z kandydatów.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.