powrót
Stanowisko
Specjalista ds. księgowości
Umowa
etat
Miasto
Malbork
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
średnie / wyższe
Czas trwania oferty

22.01 15.02

Słowa kluczowe
  • Księgowość
Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a. weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno-rachunkowym oraz rozliczeń podatkowych,
b. ewidencja księgowa dokumentów sprzedaży i zakupu oraz innych dokumentów charakterze kosztowym w tym rozliczeń międzyokresowych,
c. uzgadnianie sald ksiąg rachunkowych,
d. prowadzenie ewidencji na potrzeby rozliczeń podatku VAT
e. przygotowywanie danych do zamknięcia kwartałów i roku finansowego
f. optymalizacja procesów księgowych,
g. rozliczanie dotacji,
h. bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych,
i. współudział w przygotowywaniu i opracowywaniu wewnętrznych procedur w zakresie księgowości.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
a. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
b. dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Word oraz Excel,

Wymagania dodatkowe:
a. znajomość ustawy o rachunkowości,
b. znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego,
c. mile widziana znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych,
d. mile widziana umiejętność obsługi oprogramowania dedykowanego księgowości Xpertis z linii Macrologic ERP,
e. odpowiedzialność, sumienność i rzetelność,
f. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
g. bardzo dobra organizacja pracy, inicjatywa i zaangażowanie,
h. zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru księgowości.

Oferujemy

Oferujemy:
a. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w renomowanej, państwowej instytucji kultury,
b. możliwość rozwoju swoich kompetencji i realnego wpływu na usprawnianie procesów księgowych,
c. rozbudowany pakiet socjalny, w tym dofinansowanie do wypoczynku,
d. współpracę z zaangażowanym zespołem,
e. możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
f. pracę w wyjątkowych wnętrzach średniowiecznego zamku.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru,
b. kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy oraz oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
c. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: m.jezierska@zamek.malbork.pl w terminie do dnia 15 lutego 2021 r.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.