powrót
Stanowisko
Specjalista ds. kontroli wewnętrznej i zarządczej
Umowa
etat
Miasto
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

05.03 07.03

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzyka
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Zakres obowiązków

1. Opracowywanie projektów okresowych i szczegółowych planów kontroli wewnętrznej i zarządczej.
2. Przeprowadzanie kontroli planowych, doraźnych i sprawdzających.
3. Analiza zgodności funkcjonujących procedur i przepisów wewnętrznych w świetle obowiązujących regulacji prawnych.
4. Analiza odstępstw od obowiązujących procedur, ustalanie i wyjaśnianie ich przyczyn, formułowanie wniosków dotyczących zmian procedur oraz osób odpowiedzialnych.
5. Prowadzenie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej.
6. Ocena adekwatności i efektywności mechanizmów kontrolnych.
7. Szacowanie i ocena ryzyka wynikającego z działalności instytucji oraz ocena ryzyka
w kontroli zarządczej.
8. Monitorowanie realizacji zadań i raportowanie poziomu ryzyka.
9. Współpraca wewnątrz instytucji w zakresie procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem, przygotowanie opinii, rekomendacji dotyczących działań korygujących
w obszarach działalności instytucji.
10. Sporządzanie raportów z wykonanej pracy wraz z przedstawionymi wnioskami, zaleceniami.
11. Instruktaż i doradztwo w zakresie kontroli wewnętrznej i zarządczej.
12. Wsparcie w koordynacji procesów związanych z kontrolą wewnętrzną i zarządczą.
13. Przygotowanie okresowych sprawozdań z wykonania zadań.

Wymagania

Wymagania

1. Wykształcenie magisterskie ekonomiczne lub prawnicze oraz ukończone studia podyplomowe z dziedziny kontroli wewnętrznej lub audytu.
2. 5-letnie doświadczenie zawodowe i wiedza merytoryczna niezbędna do przeprowadzania badań kontrolnych oraz sporządzania właściwej dokumentacji
w zakresie kontroli zarządczej.
3. Doświadczenie w obszarze kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, umiejętność sporządzania pisemnych raportów zarządczych związanych z analizą ryzyka.
4. Doświadczenie w zakresie analiz oceny ryzyka operacyjnego.
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
Dodatkowym atutem będą:
6. Dyplomy i certyfikaty związane z kontrolą / audytem.

Oferujemy

Oferujemy

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.
• Udział w szkoleniach i warsztatach.
• Dofinansowanie do wypoczynku oraz nauki języków obcych.
• Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego oraz programu MultiSport.
• Udział w współtworzeniu wyjątkowego miejsca – Narodowego Forum Muzyki.

Warunki aplikowania

SKŁADANIE APLIKACJI:
Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa z winy umyślnej inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności np. referencje, certyfikaty itp.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą mailową na adres e-mail: praca@nfm.wroclaw.pl z dopiskiem „Doradca ds. kontroli” do dnia 7.03.2021r.
Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.